Přeskočit na obsah

Liberalizace kapitálových účtů

26. 06. 2009

Článek profesora E. Prasada z Cornell University a profesora R. Rajana z University of Chicago A Pragmatic Approach to Capital Account Liberalization, který se zabývá liberalizací kapitálových účtů.

Jak objevit Ameriku?

1. 04. 2009

NEF (the new economics foundation – Nadace pro novou ekonomiku) vytvořila rámec pro další diskusi o vybudování finančního systému, který podporuje trvale udržitelnou a spravedlivou ekonomiku.

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

2. 12. 2008

|

Zdravější krajina

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci "Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba".

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika je již tradičně jedním z nejožehavějších témat evropské agendy. Přestože prošla v průběhu posledních šestnácti let řadou reforem, nadále se diskutuje o tom, zda vůbec a za jakých podmínek je dotování evropského zemědělství ospravedlnitelné, jak peníze určené na zemědělství a rozvoj venkova nejlépe rozdělovat a o co by měla evropská zemědělská politika primárně usilovat.

Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli

Studie "Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli" se zabývá koherencí Společné zemědělské politiky EU (SZP) a zemědělské obchodní politiky s rozvojovými cíli. Poukazuje na hlavní negativní účinky SZP a obchodu na rozvojové země a jejich příčiny a představuje možnosti, jak posílit soudržnost českých mechanismů pro tvorbu zemědělské, obchodní a rozvojové politiky.

Jak v ČR zvýšit koherenci mezi tvorbou obchodní a rozvojové politiky

7. 12. 2006

Rozvojové cíle Organizace spojených národů pro nové tisíciletí představují ambiciózní a dosud nejkomplexnější snahu mezinárodního společenství o snížení chudoby a dosažení rovnoprávného a udržitelného rozvoje na celé planetě.

Agriculture and Development - Towards Alternatives

Studie Agriculture and Development – Towards Alternativesse snaží zodpovědět následující otázky: 1)Jak může zemědělství přispět k udržitelnému rozvoji; 2) Proč je role zemědělství jakožto silného činitele pro rozvoj podceňována; 3) Jaké mohou být hlavní rysy alternativního přístupu k rozvoji, které by uplatňovaly zemědělství jako jeden z nástrojů? Existuje rámec, který byse zaměřoval na roli zemědělství pro rozvoj a za jakých podmínek by měl být realizován? 

Potraviny nebo palivo

15. 12. 2008

|

Zdravější krajina

Biopaliva se nedávno stala velmi populárním fenoménem. Zdálo se totiž, že by mohla nabízet řešení na dva zásadní globální problémy naší doby: na klimatickou a energetickou krizi.