Přeskočit na obsah

Brožura k výstavě fotografií o změnách klimatu

Glopolis vydává brožuru, která doprovází putovní výstavu fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na chudé komunity rozvojových zemí.

Proč jedna miliarda hladoví?

Glopolis vydává policy paper, který se zabývá příčinami a charakteristikami hladu ve světě.

Informační balíček o rostoucích cenách potravin

V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“ sestávající ze čtyř dokumentů, které se věnují rostoucím cenám potravin, problematice hladu a konceptu potravinové suverenity.

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší

Glopolis vydává novou studii věnující se lidským právům a přístupu k energiím.

Kapesní průvodce krizí

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist zabývající se otázkou mezinárodních daní a jejich přínosem v boji proti chudobě a klimatickým změnám.

Institucionální investoři

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist zabývající se problematikou institucionálních investorů, jejich rolí na finančních trzích a vlivu na země „globálního Jihu“.

Černá díra rozvojového financování

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist, který se zabývá tématem daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu.

Rozvojová pomoc nestačí

8. 12. 2009

Glopolis vydává publikaci Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, která  se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o "alternativách", jež nejvíce hýbou rozvojovou politikou.

Globalizace a rozvoj

7. 12. 2009

Glopolis vydává publikaci Globalizace a rozvoj, která obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze dvou zemí regionu střední a východní Evropy, pojednávající o konceptu rozvoje, finanční krizi, zemědělském rozvoji a energetické soběstačnosti.