Přeskočit na obsah

Infolist: Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu

Glopolis a Klimatická koalice vydávají infolist k blížící se konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011).

Infolist se zaměřuje na nejdůležitější témata, jež budou signatáři Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu projednávat. Mapuje také stručnou historii mezinárodního jednání o ochraně klimatu.

České nevládní organizace bude v Durbanu reprezentovat Jan Doležal z analytického centra Glopolis. V ČR bude jednání sledovat Klára Sutlovičová.

Kontakty pro média:

Jan Doležal (Durban)
Glopolis, "dolezal@glopolis.org":mail:dolezal@glopolis.org, mob: +420 773 687 862 (časový posun + 1 hodina), Twitter: jandolezal

Klára Sutlovičová (Praha)
Klimatická koalice, "klara.sutlovicova@ecn.cz":mail:klara.sutlovicova@ecn.cz, tel.: 274 822 150, mob.: 605 276 909.

"Infolist ke stažení" soubor

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy