Přeskočit na obsah

Rozvojové následky světového soupeření o zdroje

Glopolis vydává briefing paper, který se zaměřuje na rozvojové následky světového soupeření o zdroje.

Celosvětový hon za přírodními zdroji pomalu nabývá na intenzitě a v následujících letech bude jedním z klíčových rysů mezinárodních vztahů. Navzdory jejich efektivnějšímu využívání se hlad po přírodních zdrojích zvyšuje. Je tomu tak především kvůli rychlému hospodářskému růstu velkých vynořujících se ekonomik jako Čína nebo Indie a stabilní poptávce bohatých zemí, jejichž růst na surovinách stále závisí. Stejně jako v době koloniální minulosti se většina zdrojů dováží z rozvojových zemí. Nejde přitom pouze o ropu a plyn. V sázce jsou též minerální nerosty a kovy, jako třeba měď, platina, nebo vysoce strategické kovy vzácných zemin důležité pro hi-tech výrobu.

Mohlo by se zdát, že rostoucí poptávka bude nahrávat rozvojovým zemím bohatým na přírodní zdroje, protože přece mohou financovat vlastní rozvoj vývozem svého přírodního bohatství. Ve skutečnosti však řada těchto zemí padá do tzv. pasti přírodních zdrojů, kdy velký vývoz přírodního bohatství nevede k hospodářskému růstu a snižování chudoby. Bližší pohled na podstatu této pasti ukazuje, že rozvojovým zemím chybí důležité nástroje na podporu a rozvoj domácí ekonomiky. K tomuto stavu do určité míry přispívá i antiochranářská obchodní politika EU. Vzniká tak napětí mezi cíli rozvojové politiky Evropské unie a snahou zajistit bezpečné dodávky surovin pro evropský průmysl.

"Briefing paper Rozvojové následky světového soupeření o zdroje" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy