Přeskočit na obsah

Naše mise a vize

Po dekádě aktivit reagujících na globální chudobu, změny klimatu, rizika spojená s potravinami a migrací či daňové úniky, jsme silný důvod širších problémů začali spatřovat v tom, že spolu různé společenské skupiny (nejen v České republice) málo mluví a pracují.

Od obhajoby partikulárních pohledů v kampaních, školách a politice jsme proto přešli k propojování - porozumění kritickým výzvám v širších souvislostech, poctivějšímu dialogu, budování dobrých vztahů, respektu a důvěry mezi odlišnými pohledy, hledání společných jmenovatelů a koordinaci praktické spolupráce mezi rozličnými skupinami občanských organizací, ale také investory či úředníky, na výzvách, které všechny tyto skupiny přesahují.

Věříme, že taková průřezová spolupráce vede k odolnější polis - modelu společnosti nejen vnitřně soudržnějšímu, ale také odpovědnějšímu navenek.

Síť bublin s přemýšlející lidmi

Jsme Glopolis - analytické a síťovací centrum s 18 lety zkušeností z výzkumu, vzdělávání, sledování a vyjednávání o veřejných politikách a koordinace v neziskovém sektoru.

Naší vizí je spolupracující společnost, v níž rozdílní lidé spolupracují ve veřejném zájmu a jež pro takovou spolupráci zajišťuje příznivé prostředí.

Naším posláním je propojovat lidi a organizace, aby lépe spolupracovali pro udržitelnou demokracii. Vyhledáváme a rozšiřujeme pole sdílených aspirací neziskových organizací, státních úředníků, politiků a firem a zapojujeme je do řešení společných výzev.


Klíčové dokumenty:

Přijetím Politiky ochrany dětí a zranitelných skupin dospělých se Glopolis, o.p.s. veřejně zavazuje k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami zneužívání a špatného zacházení. Bereme jako naši povinnost zajistit, aby naši zaměstnanci a zaměstnankyně, aktivity nebo programy nezpůsobovaly dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoli újmu, nepodporovaly špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.

Přílohy