Přeskočit na obsah
Síť propojených bublin

Síla v různosti, umění spolupráce

Síť propojených bublin

Posilujeme sítě nevládní organizací a jejich spolupráci v rámci společenského ekosystému.


 

Člověk přemýšlející o propojení bublin
Člověk přemýšlející o propojení bublin

Jsme česká obecně prospěšná organizace. Usilujeme o soudržnou spolupracující společnost. Hájíme příznivé podmínky pro neziskový sektor. Propojujeme nevládní organizace do sítí. Rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti pro lepší součinnost se státní správou, byznysem a dalšími partnery na národní i evropské úrovni. Už od roku 2004 k tomu poskytujeme expertizu, zázemí a zdroje.

 

Síť propojených bublin

Podporujeme strategický rozvoj sítí neziskových organizací

V programu Stronger Roots pomáháme pomocí grantů a profesního rozvoje sítím neziskových organizací z ČR, Slovenska a Maďarska lépe spolupracovat s různorodými partnery.

Stronger Roots Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Zlepšujeme prostředí pro neziskový sektor

V programu ProCivic pracujeme na lepším prostředí a podmínkách pro neziskový sektor a občanskou společnost. Spadají pod něj projekty PART, PROSECO a činnost nezávislé sítě Neon, kterou koordinujeme.

Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Posilujeme schopnost nevládního sektoru dohlížet na využívání EU fondů

V projektu PART podporujeme efektivnější spolupráci nevládních organizací s úředníky veřejné správy a posilujeme schopnost nevládního sektoru dohlížet na využívání EU fondů.

Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Posilujeme občanský sektor

V projektu PROSECO posilujeme odolnost a spolupráci nevládních organizací v České republice, Chorvatsku, ve Slovinsku a na Slovensku. Zkvalitňujeme v těchto zemích monitoring a analýzu stavu občanského prostředí.

Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Koordinujeme nezávislou síť NeoN

Koordinujeme nezávislou síť NeoN, kterou tvoří více než 20 sítí zastřešujících celkem přes 600 neziskových organizací.

Více informací na www.neon-cooperation.org

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

20 let Glopolis: Vedení se mění, poslání zůstává

14. 06. 2024

V úterý 4. 6. 2024 zorganizoval Glopolis Fórum neziskového sektoru a partnerů. Na nabité odpoledne plné inspirativních vystupujících navázala večerní oslava 20. výročí organizace.

 

Fórum neziskového sektoru a partnerů: nakročeno ke spolupráci

13. 06. 2024

U příležitosti 20. výročí vstupu do EU jsme pořádali Fórum neziskového sektoru a partnerů. Sešlo se na něm více než 100 zástupců a zástupkyň neziskového sektoru, byznysu a státní správy.

 

Zobrazit všechny