Glopolis

Nová ekonomika a finance

Deset let od propuknutí nejvážnější a nejničivější hospodářské krize od roku 1929 se svět pomalu vzpamatovává z jejich dopadů. Řada světových ekonomik se navrátila k růstové trajektorii, pokračuje však růst extrémních nerovností ve světě.

Tax Games: Race to the Bottom

Tax Games: Race to the Bottom Zpráva Tax Games: Race to the Bottom analyzuje daňové režimy v 17 členských státech EU a Norsku z hlediska toho, nakolik umožňují velkým mezinárodním společnostem účelově přesouvat zisky do daňových…
seznam novinek "Nová ekonomika a finance" →

Potravinové systémy

V roce 2050 bude muset naše planeta uživit přibližně 9 miliard lidí. Už nyní jeden z deseti lidí na světě hladoví. Ne proto, že by nebylo dost potravin. Ale proto, že potravinový systém v současné pobobě je zdrojem obrovských nespravedlností. Jak to můžeme změnit?

TZ: Online festival o jídle Země na talíři přinese filmy zdarma a až k vám domů (22. – 28. 1.)

22. ledna 2018 odstartuje 2. ročník unikátního Online festivalu Země na talíři. Ten zdarma zpřístupní osm skvělých dokumentárních snímků s českými titulky o spotřebě a výrobě potravin v kontextu udržitelného…
seznam novinek "Potravinové systémy" →

Životní prostředí & energetika

Jak můžeme pečovat o vodu a půdu, která také živí naši ekonomiku? Rozhýbat inovace, jež zajistí čistý vzduch? Připravit města na měnící se podnebí? Snížit rizika pro české firmy nebo náklady na suroviny?

Evropský parlament podpořil občanskou energetiku

Europoslanci chtějí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 35 procent. Evropský parlament dnes odhlasoval [1], aby se do konce příštího desetiletí zvýšil podíl čistých obnovitelných zdrojů v Evropské unii na 35…
seznam novinek "Životní prostředí & energetika" →

Chytrý rozvoj

Od svého vzniku v roce 2004 Glopolis usiluje o kritický a komplexní přístup k problémům globalizace a rozvoje. Zaměřuje se na vzájemné vazby mezi bohatým Severem a chudým Jihem, včetně role České republiky a EU.

Call for Papers: Rozvoj a demokracie

Call for Papers: Rozvoj a demokracie Nadace Pontis vyhlašuje soutěž o příspěvky o vztahu rozvojové tematiky a demokracie. Vážou se k mezinárodní konferenci, která proběhne 27. října v Bratislavě pod názvem International Conference Development and Democracy (Sustainable…
seznam novinek "Chytrý rozvoj" →

Vize iniciativy Měj se k světu

19.12.2016
V roce 2016 se iniciativa Měj se k světu shodla na společné vizi, která tvoří základní hodnotový rámec iniciativy. Vize poukazuje na to co mají organizace z různých oborů společné…
seznam novinek "Měj se k světu" →

Migrace

Jak můžeme přispět k tomu, aby Česká republika k migraci přistupovala konstruktivně, vyváženě, s dlouhodobým záměrem a přitom realisticky? V Glopolis zkoumáme dopady současného českého přístupu k migraci - uvnitř ČR i za jejími hranicemi. Hledáme způsoby, jak posilovat odolnost české společnosti tváří v tvář vnějším tlakům - včetně výzev, které přináší migrace.

Nabídky

16.7.2016

Call for Papers: Rozvoj a demokracie

Call for Papers: Rozvoj a demokracie Nadace Pontis vyhlašuje soutěž o příspěvky o vztahu rozvojové tematiky a demokracie. Vážou se k mezinárodní konferenci, která proběhne 27. října v Bratislavě pod názvem International Conference Development and Democracy (Sustainable…
29.4.2016

Výběrové řízení: Intenzivní kurs investigativní žurnalistiky v oblasti daní

Glopolis spolupořádá výběrové řízení na novináře, kteří se v červnu 2016 zúčastní třídenního mezinárodního kurzu investigativní žurnalistiky zaměřeného na daně.
16.3.2016

Jak reagují státy Visegrádu na rusko-ukrajinský konflikt?

Vychází nová kniha o reakcích Visegrádské čtyřky na rusko-ukrajinský konflikt. Vznikla z podnětu nadace Heinrich Böll-Stiftung v Praze a Varšavě. Autoři knihy s kolegy s dalších zemí Visegrádu představí ve…

Publikace

Byznys, NNO a pracovní migrace

25.2.2018
V posledních letech se největší zájem o konkrétní spolupráci mezi firmami a nevládními neziskovými organizacemi (NNO) objevil v době vrcholící tzv. uprchlické krize, pak ale postupně…

Tax Games: Race to the Bottom

25.2.2018
Tax Games: Race to the Bottom V úvodní kapitole autoři zprávy mapují postup institucí Evropské unie při boji s daňovými ráji a přináší doporučení, hodnotí jejich účinnost a přináší doporučení pro jejich zlepšení.…

Mapování smluv o zamezení dvojího zdanění (DTT)

25.2.2018
Povědomí o rozvojové dimenzi daňových politik je mezi politiky a úředníky v zemích střední a východní Evropy poměrně nízké. Většinou mezi nimi převládá názor, že daňové…