Přeskočit na obsah
Síť propojených bublin

Propojujeme české organizace a firmy k průřezové spolupráci pro pluralitní demokracii a udržitelnost

Síť propojených bublin

O glopolis

Po dekádě aktivit reagujících na globální chudobu, změny klimatu, rizika spojená s potravinami a, migrací či daňové úniky, jsme silný důvod globálních problémů začali spatřovat v tom, že spolu různé bubliny v české společnosti málo mluví a pracují.

Člověk přemýšlející o propojení bublin
Člověk přemýšlející o propojení bublin

Od partikulárních hodnot v kampaních, školách a politice jsme proto přešli k propojování - porozumění kritickým tématům v širších souvislostech, poctivějšímu dialogu, budování respektu a důvěry mezi odlišnými pohledy, hledání společných jmenovatelů a koordinaci praktické spolupráce mezi rozličnými platformami občanských organizací, ale také investory, úředníky či farmáři.

Věříme, že taková spolupráce vede k odolnější polis – modelu společnosti nejen vnitřně soudržnějšímu, ale také odpovědnějšímu navenek.

Síť propojených bublin

Neziskový sektor

Silná občanská společnost je českou demokratickou tradicí i tkání každodenního života. Pomáháme propojit různorodé sítě aktivních občanů napříč tématy regiony i světonázory.

Zjistite více
Síť propojených bublin Síť propojených bublin

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace

Vize iniciativy Měj se k světu

19. 12. 2016

V roce 2016 se iniciativa Měj se k světu shodla na společné vizi, která tvoří základní hodnotový rámec iniciativy. Vize poukazuje na to co mají organizace z různých oborů společné a jako si představují společnost, která se "má k světu".

Životní prostředí

Jak můžeme pečovat o vodu, půdu a přírodu, která také živí naši ekonomiku? Rozhýbat inovace, jež zajistí čistý vzduch? Snížit rizika pro české firmy nebo náklady na suroviny?

Zjistite více
Životní prostředí Síť propojených bublin

Vliv spotřeby surovin na člověka a životní prostředí

1. 01. 2015

Porušování lidských práv, ničení životního prostředí a zábory půdy. To jsou hlavní negativní důsledky drancování přírodních zdrojů, které užíváme: ropy, zemního plynu, uhlí, cínu, tantalu, wolframu nebo zlata.

Příští rozpočet EU musí podpořit ochranu klimatu

4. 05. 2018

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes dostal společný dopis široké skupiny organizací, v němž ho žádají, aby zajistil, že příští rozpočet EU bude zcela v souladu s Pařížskou dohodou a cíli udržitelného rozvoje.