Přeskočit na obsah
Síť propojených bublin

Síla v různosti, umění spolupráce

Síť propojených bublin

Kdo jsme

Jsme Glopolis. Rozvíjíme spolupráci tam, kde se přístupy a názory liší. Propojujeme neziskový sektor, stát a firmy.


 

Člověk přemýšlející o propojení bublin
Člověk přemýšlející o propojení bublin

Globalizovaný svět stále přináší nové výzvy pro demokracii a udržitelnost, vyžadující spolupráci mezi neziskovým, podnikatelským a státním sektorem. V Glopolis proto usilujeme o jejich větší propojení. Koordinujeme spolupráci nejen na úrovni organizací, ale především celých jejich sítí, abychom otvírali prostor pro komplexnější řešení a přispívali k soudržnější společnosti.

 Více o nás

 

Síť propojených bublin

Koordinace neziskového sektoru

Spolupráce advokačních platforem a vyjednávání se státem

Staráme se o chod a rozvoj sítě sítí neziskových organizací NeoN, která sdružuje 20 platforem a významných organizací. Společně vyjednáváme lepší prostředí pro neziskový sektor a jeho větší zapojení do fungování státu. Koordinujeme společný postup v radě vlády, řídících či monitorovacích výborech.

​​​​​

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Vize budoucnosti Česka má podle premiéra stát na štíhlém a efektivním státu. A co moderní způsob vládnutí?

15. 09. 2023

Vláda by se neměla bát zapojit občany do vládnutí, tvrdí Jana Miléřová v komentáři, který vyšel v Hospodářských novinách. 

Glopolis a Transformační dialogy

21. 08. 2023

Glopolis se aktivně zúčastnil akce Transformační dialogy, tedy kulatých stolů věnovaných dialogu občanské společnosti, státní správy a akademie o třech velkých transformačních programech EU v České republice. Konkrétně jde o Národní plán obnovy, Modernizační fond a Operační program Spravedlivá transformace.

Zobrazit všechny

Proměna podnikání

Posouváme střední firmy na cestě za udržitelností a podporujeme spolupráci ESG komunity

V programu Proměna podnikání pomáháme váhajícím firmám zorientovat se v problematice ESG a podniknout první či další kroky směrem k udržitelnějšímu podnikání. Zároveň kultivujeme prostředí pro spolupráci mezi neziskovými organizacemi, firmami a dalšími iniciativami, které firmám s transformací pomáhají.

 

Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Ivan Lukáš pro Odpadové fórum: ESG není prioritně jen firemní téma, těžit z něj mohou i municipality

10. 02. 2023

V únorovém vydání měsíčníku Odpadové fórum, který se věnuje problematice cirkulární ekonomiky a v návaznosti na ni i tématu ESG, vyšel rozhovor s ambasadorem ESG v Glopolis, Ivanem Lukášem. Rozhovor se zaměřil na vymezení pojmu ESG a vysvětlení, co tato zkratka znamená nejen pro firmy, ale i pro municipality.

Ivan Lukáš pro Facility Management Journal: ESG je obchodní příležitost, ne hrozba

30. 01. 2023

Ivan Lukáš, ESG Ambassador v Glopolis napsal pro Facility Management Journal článek, ve kterém vysvětluje, proč ESG nepředstavuje pro sektor Facility management hrozbu, ale obchodní příležitost.

 

Zobrazit všechny

Spolupráce odlišných skupin

Pomáháme sítím neziskových organizací lépe spolupracovat s různorodými partnery

V programu Stronger Roots poskytujeme malé granty, odborné konzultace a prostor pro sdílení platformám, koalicím a dalším sítím neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Díky tomu mohou navázat kontakty a rozvíjet spolupráci na řešení systémových výzev se státními orgány, firmami a dalšími klíčovými partnery v daném tématu, s nimiž běžně spolupracují či komunikují jen omezeně nebo dokonce vůbec.

Životní prostředí Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Workshop Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

2. 10. 2023

|

Stronger Roots

​​​​​​Zveme Vás na workshop Stronger Roots Academy: Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

Síť environmentálních neziskových organizací v Maďarsku posílila díky grantu od Stronger Roots nejen svou členskou základnu, ale i schopnost mobilizace společnosti!

31. 08. 2023

Největší neformální síť v maďarském environmentálním sektoru, Hungarian Green NGO Cooperation, potřebovala omladit a diverzifikovat členskou základnu. Díky programu Stronger Roots v letech 2020-21 se jí podařilo rozšířit své řady o environmentálně zaměřené studentské a náboženské spolky.

Zobrazit všechny