Přeskočit na obsah

Studie Ekonomika v pohybu

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daňových rájů.

Studie Ekonomika v pohybu vznikla v rámci tříletého evropského projektu, na kterém se podílí šest neziskových organizací ze šesti různých evropských zemí. Jejími autory jsou Jean Merckaert a Cécil Nelh z francouzské neziskové organizace CCFD – Terre Solidaire.

Autoři využívají řadu konkrétních příkladů, statistických údajů a grafů, které poodhalují oponu daňových rájů – světa skrytých vlastníků, virtuálních převodů, na první pohled nelogických a nevýhodných obchodů a především obrovských peněz. V současné době, kdy jsou mnohé země vystaveny tlaku dluhové krize, jde o obzvlášť zajímavé čtení. Nejde však zdaleka jen o peníze. Studie nastavuje zrcadlo stále globalizovanější ekonomice. Obraz, který ukazuje, vyvolává otázky o míře společenského užitku ekonomiky (vždyť původní řecký kořen tohoto slova – oikos – odkazuje na dům, rodinu, domácnost) založené na přesouvání kapitálu podle toho, kde existují nejvýhodnější daňové či právní podmínky, anebo v závislosti na tom, kde se jeho vlastníci mohou nejlépe ukrýt před dotazy daňových či soudních orgánů.

"Ekonomika v pohybu" soubor ke stažení

Přílohy