Přeskočit na obsah

Informační balíček: Faktory ovlivňující zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe

Téma hladu a potravinových krizí v poslední době rezonuje na mezinárodní politické a ekonomické scéně především v souvislosti s rostoucími cenami základních potravin. Glopolis proto představuje informační balíček zaměřený na některé faktory, které prohlubují současné problémy při zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe.

V infolistech o východní a západní Africe poukazujeme na dvě akutní potravinové krize, které momentálně postihují oblast Sahelu a Afrického rohu a vyžadují okamžitou humanitární pomoc. Dále se věnujeme problémům spojeným se zemědělským obchodem, investicemi do zemědělství a produkcí potravin v Africe, protože stav zemědělského sektoru je v méně rozvinutých zemích přímo provázán s existencí hladu a chudoby.

Tento informační balíček tak doplňuje "starší dokumenty z roku 2011 zaměřené na rostoucí ceny potravin":http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/informacni-balicek-o-rostoucich-cenach-potravin/.

Dokumenty informačního balíčku ke stažení:

"Akutní potravinová krize v západní Africe (Sahel)" soubor

"Akutní potravinová krize ve východní Africe (Africký roh)" soubor

"Investice do zemědělství v Africe" soubor

"Africký zemědělský obchod" soubor

"Africká zemědělská produkce" soubor

Pro více informací kontaktujte:

Dagmar Milerová Prášková, analytička

+420 732 667 356, "praskova@glopolis.org":mail:praskova@glopolis.org

Ingrid Mitáčková, mediální koordinátorka

+420 774 530 377, "mitackova@glopolis.org":mail:mitackova@glopolis.org

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy