Přeskočit na obsah

Infolist Vyhrňme si nohavice

Hnutí Duha, FoRS, CDE a Glopolis vydávají infolist zaměřený na adaptaci na klimatické změny.

Řada zemí – včetně České republiky – se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to dva dobré důvody. Zaprvé, zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu. Zadruhé, snížit emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme.

Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací.

Infolist "Vyhrňme si nohavice" soubor ke stažení

Přílohy