Přeskočit na obsah

Spolupráce odlišných skupin

Pomáháme sítím neziskových organizací lépe spolupracovat s různorodými partnery

V programu Stronger Roots poskytujeme malé granty, odborné konzultace a prostor pro sdílení platformám, koalicím a dalším sítím neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Díky tomu mohou navázat kontakty a rozvíjet spolupráci na řešení systémových výzev se státními orgány, firmami a dalšími klíčovými partnery v daném tématu, s nimiž běžně spolupracují či komunikují jen omezeně nebo dokonce vůbec.

Životní prostředí Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Neziskové organizace vykonávají řadu klíčových rolí ve společnosti a stimulují aktivní účast lidí na veřejném životě. Zároveň samy potřebují podporu veřejnosti, aby si udržely legitimitu, finanční stabilitu a aby byly efektivní ve své práci. Silnější vazby neziskových organizací k lidem v jejich okolí jsou nezbytné zejména v době, kdy ve střední Evropě čelí opakovaným pokusům delegitimizovat jejich práci a omezit prostor, ve kterém působí.

Čím pestřejší názory, zkušenosti a pohledy na svět neziskové organizace zastupují, tím se také stávají odolnějšími a současně stmelují skupiny společnosti, jež stojí proti sobě a vzájemně si nedůvěřují. Z těchto důvodů vznikl program Stronger Roots.

Podporujeme:

Od roku 2019 rozvíjíme koncept transverzální spolupráce, který následně pomáháme sítím neziskových organizací uplatňovat v praxi. Sítě systematicky navazují kontakty a rozvíjejí spolupráci se společenskými skupinami, s nimiž dříve spolupracovaly jen málo nebo vůbec. Může se jednat o neziskové organizace s odlišnými ideologickými světonázory či ze vzdálenějších geografických lokalit, nebo o firmy, státní instituce a samosprávy.

Výsledkem je silnější postavení sítí. Zlepší se jejich vztahy i vnitřní fungování a kompetence. Sítě prochází určitou sebereflexí. Ale především se díky nastartované spolupráci generují nová nebo účinnější řešení společenských problémů, které sítě a jejich partneři předkládají.

Jak konkrétně pracujeme:

Neziskovým organizacím a jejich sítím poskytujeme kombinaci finanční, odborné a peer podpory.

Na základě zkušeností z programu jsme vytvořili příručku Jak spolupracovat s odlišnými partnery. Obsahuje především praktické tipy, doporučení a příklady z praxe, ale i teoretický pohled na zapojování odlišných aktérů, které směřuje ke spolupráci.

Kam se posunuly sítě neziskových organizací, které se účastnily prvního ročníku:

"Uvědomili jsme si, že když chcete dosáhnout zlepšení vztahu s klíčovým partnerem, musíte řešit nejen to, co chcete změnit na straně partnera, ale i u vás."

Asociace organizací v oblasti vězeňství


"Konečně se mohou mladí Romové a Romky aktivně podílet na tom, jak má vypadat práce s mládeží, místo aby se jen účastnili aktivit, které vyvinul někdo jiný."

Rada mládeže Slovenska


"Našli jsme nové členy, kteří nesou konzervativní hodnoty a spoléháme na ně jako na důležitá centra pro sdílení informací ve všech koutech České republiky."

Síť k ochraně demokracie

Program v číslech:

Petr Lebeda

Ředitel (statutární zástupce)

lebeda@glopolis.org

Jitka Hausenblasová

Programová manažerka (Stronger Roots), kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Přílohy

Realizováno díky podpoře

Síť propojených bublin

Aktuality

V následujících třech letech opět podpoříme spolupráci sítí neziskových organizací s jejich partnery, tentokrát ze státní správy a samosprávy

27. 01. 2023

|

Stronger Roots

Společně s českou Nadací OSF, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation poskytneme granty a metodologickou podporu na rozvoj tzv. transverzální spolupráce v rámci pokračování programu Stronger Roots. V ČR, na Slovensku a v Maďarsku podpoříme cca 20 platforem neziskových organizací granty v objemu bezmála 13 mil. korun, a to díky financím od Evropské komise z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

 

Klíčové společenské trendy, výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v zemích Visegrádu

18. 10. 2022

|

Stronger Roots

Ve studii Key Societal Trends, Challenges and Opportunities for the Civil Society in Visegrad Region jsme zkoumali klíčové faktory ovlivňující fungování neziskových organizací a výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. 

Zobrazit všechny
Síť propojených bublin