Přeskočit na obsah

Proč jedna miliarda hladoví?

Glopolis vydává policy paper, který se zabývá příčinami a charakteristikami hladu ve světě.

Policy paper "Proč jedna miliarda hladoví? Fakta a mýty" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy