Přeskočit na obsah

Proč jedna miliarda hladoví?

Glopolis vydává policy paper, který se zabývá příčinami a charakteristikami hladu ve světě.

Informační balíček o rostoucích cenách potravin

V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“ sestávající ze čtyř dokumentů, které se věnují rostoucím cenám potravin, problematice hladu a konceptu potravinové suverenity.

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší

3. 01. 2011

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává novou studii věnující se lidským právům a přístupu k energiím.

Kapesní průvodce krizí

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist zabývající se otázkou mezinárodních daní a jejich přínosem v boji proti chudobě a klimatickým změnám.

Institucionální investoři

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist zabývající se problematikou institucionálních investorů, jejich rolí na finančních trzích a vlivu na země „globálního Jihu“.

Černá díra rozvojového financování

7. 12. 2010

Glopolis vydává infolist, který se zabývá tématem daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu.

Rozvojová pomoc nestačí

8. 12. 2009

Glopolis vydává publikaci Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, která  se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o "alternativách", jež nejvíce hýbou rozvojovou politikou.

Globalizace a rozvoj

7. 12. 2009

Glopolis vydává publikaci Globalizace a rozvoj, která obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze dvou zemí regionu střední a východní Evropy, pojednávající o konceptu rozvoje, finanční krizi, zemědělském rozvoji a energetické soběstačnosti.

Financování klimatických změn

30. 11. 2009

|

Zdravější krajina

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Hlavním cílem nové dohody je zajistit snižování produkce skleníkových plynů a nastavit adaptační opatření na již nevyhnutelné dopady klimatických změn.