Přeskočit na obsah

Studie Lidská práva v obchodní politice EU

Glopolis vydává studii, která se zabývá lidskými právy jako je jedním z explicitních cílů obchodní politiky EU.

Studie Lidská práva v obchodní politice EU řeší otázku, zda a do jaké míry Unie naplnila své ambice a své právní závazky prosazovat lidská práva v obchodní politice. Normativním východiskem jsou závazky EU v oblasti lidských práv zakotvené v mezinárodním a evropském právu, které jsou vysvětleny v první kapitole. Toto vysvětlení tvoří základ druhé a třetí kapitoly, které nastiňují nejdůležitější cíle současné obchodní strategie EU a s odkazem na řadu konkrétních příkladů pojmenovávají oblasti možného konfliktu s právem na potraviny. Čtvrtá kapitola analyzuje cíle a účinnost lidskoprávních klauzulí a GSP+ jakožto klíčových nástrojů na dodržování lidských práv v obchodní politice EU. Pátá kapitola shrnuje reformní návrhy, o kterých se v současnosti diskutuje a které by mohly vést k ucelenější a srozumitelnější obchodní politice EU v souvislosti s lidskými právy.

Studie "Lidská práva v obchodní politice EU - Mezi ambicemi a skutečností" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy