Přeskočit na obsah

Studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie

Glopolis vydává studii, která zkoumá možné příčiny pasti přírodních zdrojů v Zambii a hodnotí účinnost těch nástrojů rozvojové politiky EU, jejichž cílem je zmírňovat negativní dopad těžebního odvětví na zbývající část hospodářství země.

Přehled současného ekonomického bádání v oblasti pasti přírodních zdrojů je následován podrobnou analýzou situace v zemi. Ekonomickým teoriím odpovídá zjištění, že Zambie trpí vysokou mírou korupce související s minerálním bohatstvím země, špatně diverzifikovanou ekonomikou a dlouhodobou stagnací zemědělského sektoru.

Studie se pak zabývá hlavními evropskými strategiemi, politikami a nástroji v oblasti nerostných surovin, a to podle jejich potenciálu přispět k řešení výše uvedených problémů. Nejdříve jsou nastíněny obecné přístupy v rámci surovinových strategií EU. Následně se dokument zabývá Evropským rozvojovým fondem jak na bilaterální úrovni Strategického dokumentu země pro Zambii, tak na obecné úrovni doporučení pro další, 11. EDF. Studie dále rozebírá podporu EU pro Iniciativu pro transparentnost těžebního průmyslu a navrhované právní předpisy o transparentnosti, které důlní společnosti zavazují k vykazování příjmů podle jednotlivých zemí. A konečně, rozvojová úsilí EU související s pastí přírodních zdrojů jsou poměřena s unijní obchodní a investiční politikou, jejichž cíle se bohužel ukazují jako málo slučitelné.

Studie ukazuje, že korupce a transparentnost související s těžařským průmyslem jsou politikami EU důkladně pokryty, avšak není tomu tak u vývozu a u obecné diverzifikace hospodářství. Důvodem může být skutečnost, že vysoká závislost země na vývozu přírodních zdrojů může být prospěšná pro EU (a další dovozce), což by mohlo odrazovat od vážných pokusů o diverzifikaci.

Studie "Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie" soubor ke stažení

Přílohy