Přeskočit na obsah

Studie Surovinové strategie Evropské unie

Glopolis vydává studii Surovinové strategie Evropské unie - Globální a domácí výzvy.

Studie poskytuje globální kontext surovinové bezpečnosti EU a analyzuje její hlavní přístupy v této oblasti. První část nastiňuje přístupy multilaterálních institucí jako OECD, skupiny G20 nebo WTO. Druhá část nastiňuje hlavní přístupy EU k vlastní surovinové bezpečnosti z pohledu mezinárodního obchodu a účinného využívání zdrojů. Důraze je položen na problém vnitřní koordinace surovinové politiky a analýzu očekávání a zájmů členských států EU, soukromého sektoru a Evropského parlamentu. Závěrem se studie zamýšlí nad tím, do jaké míry dávají politiky EU smysl z pohledu jak vlastní surovinové bezpečnosti EU, tak z globální perspektivy.

Studie "Surovinové strategie Evropské unie" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy