Přeskočit na obsah

Briefing paper Surovinové strategie Evropské unie

Glopolis vydává briefing paper, který shrnuje hlavní závěry studie Surovinové strategie Evropské unie – globální a domácí výzvy.

První část dokumentu nastiňuje přístupy multilaterálních institucí jako OECD, skupiny G20 nebo WTO. Druhá část nastiňuje hlavní přístupy EU k vlastní surovinové bezpečnosti z pohledu mezinárodního obchodu a účinného využívání zdrojů. Důraz je položen na problém vnitřní koordinace surovinové politiky a analýzu očekávání a zájmů členských států EU, soukromého sektoru a Evropského parlamentu. Závěrem se studie zamýšlí nad tím, do jaké míry dávají politiky EU smysl z pohledu jak vlastní surovinové bezpečnosti EU, tak z globální perspektivy.

Briefing paper "Surovinové strategie Evropské unie" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy