Přeskočit na obsah

Studie Banky ve vlastnictví klientů

Glopolis vydává studii pojednávající o alternativách ke komerčnímu bankovnictví.

Finanční ústavy ve vlastnictví klientů (anglicky označované termínem „stakeholder banks“) mají jak sociální, tak finanční cíle a přispívají k finanční stabilitě, místnímu hospodářskému rozvoji, úvěrování podniků a lepší dostupnosti finančních služeb. Politika bankovního sektoru by měla otevřeně uznat, že jejich role je odlišná od komerčních bank, a přihlásit se k jejich podpoře a ochraně.

Autoři studie prozkoumali údaje pocházející z 68 zemí s cílem nalézt úspěšné alternativy ke komerčním bankám. Ty definují jako finanční ústavy, jejichž cílem je maximalizace hodnoty pro akcionáře. V rámci tohoto výzkumu nalezli čtyři hlavní skupiny finančních ústavů ve vlastnictví klientů: družstevní banky, družstevní záložny, komunitní rozvojové finanční instituce (CDFIs) a spořitelny veřejné služby. Jejich společným rysem pak je cíl vytvořit hodnotu pro zainteresované osoby, nikoli pouze pro akcionáře. Pro všechny čtyři typy těchto bank jsou charakteristické určité trendy:

Kritické hlasy namítající, že jsou finanční ústavy ve vlastnictví klientů neefektivní a pokřivují konkurenční prostředí, považujeme za nepřesvědčivé. Jejich růst je nicméně omezován nedostatkem kapitálu a je se rovněž třeba poučit z chyb institucí, které zkrachovaly v průběhu finanční krize.

Dle mínění autorů je pro úspěch tohoto druhu bank podstatných několik faktorů:

"Banky ve vlastnictví klientů - Výhody rozmanitého finančního sektoru" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy