Přeskočit na obsah

Materiály z workshopu Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

30. 10. 2023

V úterý 24. 10. 2023 jsme v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací uspořádali workshop s praktickou částí a konzultací k tématu spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost. Cílem bylo přinést tipy a triky pro neziskové organizace a jejich sítě pro spolupráci se soukromým sektorem.

Vybrali jsme grantisty programu STRONGER ROOTS

3. 10. 2023

Jakým sítím neziskových organizací pomůžeme s posilováním členské základny i s navazováním spolupráce se státem?

Workshop Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

2. 10. 2023

​​​​​​Zveme Vás na workshop Stronger Roots Academy: Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

 

Síť environmentálních neziskových organizací v Maďarsku posílila díky grantu od Stronger Roots nejen svou členskou základnu, ale i schopnost mobilizace společnosti!

31. 08. 2023

Největší neformální síť v maďarském environmentálním sektoru, Hungarian Green NGO Cooperation, potřebovala omladit a diverzifikovat členskou základnu. Díky programu Stronger Roots v letech 2020-21 se jí podařilo rozšířit své řady o environmentálně zaměřené studentské a náboženské spolky.

Grant z programu Stronger Roots podpořil budování partnerství maďarských neziskových organizací s firmami

24. 08. 2023

Silnější a strategičtější partnerství mezi neziskovými organizacemi a firmami v Maďarsku. Právě k tomu přispěl jeden z projektů programu Stronger Roots v letech 2020-2021.


 

Proměna Rady mládeže Slovenska: Z exkluzivního spolku se díky grantu od Stronger Roots stává otevřenější a inkluzivnější síť

16. 08. 2023

V prvním ročníku programu Stronger Roots (2020-2021) jsme podpořili platformu Rada mládeže Slovenska. Ta v zemi zastřešuje 29 dětských a mládežnických organizací a zaměřuje se na zvýšení kvality života mladých lidí na Slovensku především prostřednictvím advokační a výzkumné činnosti. Snaží se také vytvářet funkční komunitu těchto organizací. 

Díky programu se platformě podařilo zapojit 3 organizace pracující s romskou mládeží, přičemž žádné takové organizace v ní do té doby zastoupeny nebyly. Po roce od ukončení projektu jsou dvě ze tří organizací pracujících s romskými dětmi stále členy. 

Grantová výzva Stronger Roots podpoří transverzální spolupráci sítí neziskových organizací

13. 04. 2023

Konsorcium organizací tvořené Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti, NIOK Foundation a Glopolis společně vyhlašují grantovou výzvu programu Stronger Roots, kterou v Česku spravuje Nadace OSF.

 

V následujících třech letech opět podpoříme spolupráci sítí neziskových organizací s jejich partnery, tentokrát ze státní správy a samosprávy

27. 01. 2023

Společně s českou Nadací OSF, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation poskytneme granty a metodologickou podporu na rozvoj tzv. transverzální spolupráce v rámci pokračování programu Stronger Roots. V ČR, na Slovensku a v Maďarsku podpoříme cca 20 platforem neziskových organizací granty v objemu bezmála 13 mil. korun, a to díky financím od Evropské komise z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

 

Klíčové společenské trendy, výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v zemích Visegrádu

18. 10. 2022

Ve studii Key Societal Trends, Challenges and Opportunities for the Civil Society in Visegrad Region jsme zkoumali klíčové faktory ovlivňující fungování neziskových organizací a výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. 

Konference Stronger Roots se ohlédla za prvním během programu

11. 05. 2022

Na 90 zástupců neziskových organizací ze střední Evropy se sešlo v druhém květnovém týdnu v Praze na závěrečné konferenci Stronger Roots. Společně se ohlédli za prvním během stejnojmenného inovativního programu, jehož cílem je zvýšit odolnost organizací občanské společnosti a jejich sítí a posílit jejich sociální kapitál.