Přeskočit na obsah

Záznam z veřejné debaty "Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku"

Záznam z veřejné online debaty na téma "Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku: Vliv na právní stát a občanský prostor v zemích V4", kterou jsme uspořádali 21.11. na platformě ZOOM. 

Záznam naleznete na našem Youtube kanálu zde:

Debatu moderoval David Ondráčka, naše pozvání přijali bývalá politička a diplomatka Magda Vašáryová (Slovensko), publicistka a analytička Klára Votavová (Česko), analytik a expert Bathoryho nadace Grzegorz Makowski (Polsko), akademik Istvan Kollai (Maďarsko)

Debatu pořádal Glopolis v rámci programu Stronger Roots, který realizujeme spolu s Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a maďarskou nadací NIOK.

Co je Stronger Roots?

Program Stronger Roots financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Více o programu Stronger Roots zde.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Jitka Hausenblasová

Zástupkyně ředitelky, vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Petr Bartoň

Koordinátor vzdělávání a komunikace (Stronger Roots)

barton@glopolis.org