Přeskočit na obsah

Proběhl workshop na téma zapojování členů sítí a budování spolupráce s institucemi veřejné správy

Ve dnech 21-22.3. jsme uspořádali workshop pro naše grantisty z programu Stronger Roots. O čem workshop byl a jaké jsou z něj výstupy?

Sítím neziskových organizací z Česka, Slovenska a Maďarska jsme představili náš teoretický rámec v oblasti zapojování členů sítí a budování spolupráce s institucemi veřejné správy. stěžejní částí workshopu pak bylo facilitované sdílení zkušeností a brainstorming sítí samotných při práci ve skupinách.

Povedlo se nám také zapojit expertky ze státní správy a samospráv (děkujeme, Zuzana Vavřincová z MÚ Jičín, Pavla Katzová z Krajský úřad středočeského kraje a Eva Pavlíková z Byro), se kterými sítě neziskových organizací mohly probrat, jaké jsou potřeby institucí, jak na ně reagovat a jak dobře spolupracovat na obecně prospěšných věcech. Kromě rozvoje kompetencí našich grantistů se nám tak povedlo demonstrovat a naplnit gró naší práce - propojovat bubliny neziskového sektoru a státní sféry.

Mezi nejzajímavější výstupy z pracovních skupin patří například:

Jak do sítí získávat nové členy, jak zvýšit zapojení a aktivitu členů a jak v síti komunikovat?

Co je Stronger Roots?

Program Stronger Roots financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Realizujeme jej spolu s Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a maďarskou nadací NIOK. Podporujeme v něm sítě neziskových organizací, aby posílily spolupráci uvnitř sítě se svými členy i spolupráci navenek, především s institucemi veřejné správy. Více o programu Stronger Roots zde.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Jitka Hausenblasová

Vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Petr Bartoň

Koordinátor vzdělávání a komunikace (Stronger Roots)

barton@glopolis.org