Přeskočit na obsah

Úvodní sessions s grantisty programu Stronger Roots

Máme za sebou úvodní setkání s českými, slovenskými a maďarskými grantisty (sítěmi neziskových organizací) programu Stronger Roots – postupně v Praze, Bratislavě a Budapešti. Podle zpětných vazeb účastníků pro ně byly všechny tři akce přínosné jak obsahově/informačně, tak z hlediska vzájemného síťování.

Koncept transverzální spolupráce a sdílení projektů

Během setkání akcentujeme náš koncept transverzální spolupráce, aby se grantistům více dostal pod kůži a mysleli na to, že při spolupráci s veřejnými institucemi je dobré vystoupit ze své bubliny a hledat s druhou stranou průniky a společné zájmy. Účastníky také seznamujeme se vzdělávacím programem na posílení jejich kompetencí (v prosinci bude první workshop ve spolupráci s Collectivemindglobal.org).

Důležitou součástí setkání byly sharing sessions – facilitovaná vzájemná představení projektů, vyměňování názorů, sdílení zkušeností a hledání styčných bodů.

Co mají sítě společné? A liší se od sebe něčím jednotlivé země?

Ve všech 3 zemích sítě chtějí lépe spolupracovat se svou členskou základnou a případně ji zrevidovat - posílit ji o nové členy, zaktivizovat členy stávající, zlepšit vzájemnou komunikaci apod. Také chtějí svým členům více porozumět a lépe je pak podporovat a hájit společné zájmy.

Česko

(ČAPLD, Česká asociace streetwork, Platforma pro sociální bydlení, Síť pro rodinu, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Zelený kruh)

V Česku se sítě pouštějí především do budování silnějších vztahů na úrovni ministerstev, aby posunuli přijímání či implementaci klíčových zákonů a strategií ve svých oborech (třeba zákon o sociálním bydlení či metodiku tréningového zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob) .

Maďarsko

(Civil Rádió.NET, Egalipe Hálózat, Ecovast Magyarország - Ecovast Hungary, Marom Klub Association / Free Spaces)

V Maďarsku se sítě soustřeďují na rozvíjení spolupráce na úrovni krajů a obcí a na budování lokálních komunit.

Slovensko

(Ambrela, Anténa, Asociácia detských lesných klubov na Slovensku, Nadácia DEDO, Priatelia Zeme-CEPA, Špirála)

Podobně jako v Česku se i na Slovensku sítě snaží propojit s různými ministerstvy v rámci spoluvytvoření strategického dokumentu či vize (jako např. legislativní uchopení lesních školek či tvorba efektivních klimatických politik).

Co vám chceme nabídnout dále?

Postupně budeme zveřejňovat medailonky jednotlivých grantistů, ve kterých představíme jejich projekty detailněji – stay tuned

Co je Stronger Roots?

Program Stronger Roots financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Realizujeme jej spolu s Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a maďarskou nadací NIOK. Více o programu Stronger Roots zde.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Jitka Hausenblasová

Vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Petr Bartoň

Koordinátor vzdělávání a komunikace (Stronger Roots)

barton@glopolis.org