Přeskočit na obsah

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové

29. 11. 2013

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 3. prosince 2013 v Hradci Králové.

Kuchařka Svět v kuchyni

Glopolis vydává kuchařku Svět v kuchyni, díky které si čtenáři nejen pochutnají, ale také odhalí příběh jídla na jejich talíři.

Briefing paper: Koherence politik pro rozvoj

Glopolis vydává briefing paper Koherence politik pro rozvoj: klíčová témata pro zemědělský sektor. Tento brief se stručně zabývá problematikou SZP, biopalivy, investicemi do zemědělství, zemědělským obchodem, spekulacemi s potravinovými komoditami, udržitelnou spotřebou a palmovým olejem. Přináší zásadní výtky a možná řešení.

Briefing: Zodpovědné investice do zemědělství

Při příležitosti letošního zasedání Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost (Committee for World Food Security CFS) v Římě Glopolis vydává briefing zaměřující se na zodpovědné investice do zemědělství, které patří mezi jedno ze zásadních aktuálních témat, vyjenávaných na tomto fóru.

Příručka vyslance projektu Hlad nepřijímáme

Glopolis vydává Příručku vyslance projektu Hlad nepřijímáme. Příručka slouží jako zdroj informací a inspirace nejen vyslancům projektu, ale také všem zájemcům o problematiku hladu ve světě.

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie

Glopolis vydává brožuru Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

10. 06. 2013

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU. Dává to smysl?

Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR

5. 04. 2013

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR.

Globální potravinová bezpečnost

Glopolis vydává překlad studie Globální potravinová bezpečnost: Bilance čtyř let od vypuknutí potravinové krize“ autorky Nory McKeon.

Energický boj s chudobou

Glopolis vydává český překlad infolistu, který představuje energii jako mocný nástroj pro boj s chudobou.