Přeskočit na obsah

Mýty a legendy z neznámého světa

Glopolis vydává publikaci, která se zaměřuje na některé mýty o rozvojových zemích.

S méně rozvinutými a chudými zeměmi je spojeno mnoho mýtů. Je to částečně dáno tím, že právě o těchto zemích toho víme nejméně.Příčiny jsou ovšem mnohem hlubší. Spočívají především ve snaze vymezit se, ukázat proč právě my prosperujeme a v čem tkví neúspěch těch méně šťastných.

Za šíření mýtů mohou z části i média. A to buď záměrně s nějakým cílem (získat pozornost, někoho poškodit, sloužit svému majiteli) nebo naprosto bezděčně. Například ve snaze informovat o zajímavé situaci v zemích, které jsou u nás málo známé, dochází kvůli omezení rozsahu těchto zpráv ke značnému zhuštění a zjednodušení. Tím jsou mýty živeny a podporovány, protože situace místních obyvatel není dostatečně vysvětlena. Problémem ve vzájemném porozumění je jiné vnímání hodnot a hodnocení skrze vlastní kulturu. Neumíme pochopit chování lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech, protože se na to díváme pouze skrze naše zažité kulturní a společenské modely.

Proto se v této publikaci podíváme na některé z těchto mýtů a pokusíme se je rozkrýt. Vyjít z mýtu do reality není jednoduché, protože to bourá naše zažité představy, které nás zasazují do světa. Na druhé straně brání mýty efektivnímu dorozumění, protože různé skupiny svým mýtům a pověrám navzájem nerozumí.

"Mýty a legendy z neznámého světa" soubor

Přílohy