Přeskočit na obsah

Briefing paper: Koherence politik pro rozvoj

Glopolis vydává briefing paper Koherence politik pro rozvoj: klíčová témata pro zemědělský sektor. Tento brief se stručně zabývá problematikou SZP, biopalivy, investicemi do zemědělství, zemědělským obchodem, spekulacemi s potravinovými komoditami, udržitelnou spotřebou a palmovým olejem. Přináší zásadní výtky a možná řešení.

Koherence politik pro rozvoj je politická odpověď na protichůdnost některých unijních politik, zakotvená v Lisabonské smlouvě. V praxi však na koncept PCD není brán zřetel.

"Briefing paper" soubor ke stažení

Přílohy