Přeskočit na obsah

Briefing paper: Omezený přístup drobných producentů potravin na trhy v Africe

Glopolis vydává briefing paper přibližující téma postavení drobných farmářů a překážek, kterým čelí v souvislostí s prodejem své produkce. Tento dokument představuje stručný úvod do této problematiky.

Briefing paper představuje typy zemědělských trhů a jejich hlavní účastníky, vyjmenovává hlavní úskalí a omezení, kterým drobní výrobci potravin čelí v souvislosti se zemědělskou výrobou a přístupem na trhy, poukazuje na příklady dobré praxe a na řešení pro řádné začlenění drobných výrobců do funkčního tržního prostředí.

"Briefing paper Omezený přístup k trhům" soubor ke stažení

Přílohy