Přeskočit na obsah

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Glopolis vydává první díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

První ze tří dílů příručky ukazuje, jak nízké příjmy z daní poškozují životy a vyhlídky chudých lidí na celém světě. Vysvětluje, proč je daním třeba věnovat více prostoru v souvislosti se snižováním světové chudoby. První díl se zaměřuje na v prvé řadě na (ne)zákonné úniky kapitálu, které mají často na svědomí nadnárodní společnosti včetně těch evropských.

I když se únik kapitálu související s daněmi dotýká lidí na celém světě, včetně Evropy, tento text se zaměřuje především na dopady na nejchudší země světa. Publikace obsahuje i přehled aktuálních návrhů, jak tento problém řešit a vyhlídky na jejich přijetí.

"Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?" soubor ke stažení

Přílohy