Přeskočit na obsah

Rozvojová pomoc nestačí

8. 12. 2009

Glopolis vydává publikaci Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, která  se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o "alternativách", jež nejvíce hýbou rozvojovou politikou.

Globalizace a rozvoj

7. 12. 2009

Glopolis vydává publikaci Globalizace a rozvoj, která obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze dvou zemí regionu střední a východní Evropy, pojednávající o konceptu rozvoje, finanční krizi, zemědělském rozvoji a energetické soběstačnosti.

Financování klimatických změn

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Hlavním cílem nové dohody je zajistit snižování produkce skleníkových plynů a nastavit adaptační opatření na již nevyhnutelné dopady klimatických změn.

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu životního prostředí a rozvoj lidských společností je třeba najít způsob, jak uspokojit zvyšující se poptávku po energiích v rychle se rozvíjejících ekonomikách, zpřístupnit moderní energetické služby zejména chudým komunitám v nejméně vyspělých zemích světa a zároveň celosvětově snižovat emise skleníkových plynů.

Liberalizace kapitálových účtů

26. 06. 2009

Článek profesora E. Prasada z Cornell University a profesora R. Rajana z University of Chicago A Pragmatic Approach to Capital Account Liberalization, který se zabývá liberalizací kapitálových účtů.

Jak objevit Ameriku?

1. 04. 2009

NEF (the new economics foundation – Nadace pro novou ekonomiku) vytvořila rámec pro další diskusi o vybudování finančního systému, který podporuje trvale udržitelnou a spravedlivou ekonomiku.

Potraviny nebo palivo

Biopaliva se nedávno stala velmi populárním fenoménem. Zdálo se totiž, že by mohla nabízet řešení na dva zásadní globální problémy naší doby: na klimatickou a energetickou krizi.

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci "Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba".

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika je již tradičně jedním z nejožehavějších témat evropské agendy. Přestože prošla v průběhu posledních šestnácti let řadou reforem, nadále se diskutuje o tom, zda vůbec a za jakých podmínek je dotování evropského zemědělství ospravedlnitelné, jak peníze určené na zemědělství a rozvoj venkova nejlépe rozdělovat a o co by měla evropská zemědělská politika primárně usilovat.

Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli

Studie "Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli" se zabývá koherencí Společné zemědělské politiky EU (SZP) a zemědělské obchodní politiky s rozvojovými cíli. Poukazuje na hlavní negativní účinky SZP a obchodu na rozvojové země a jejich příčiny a představuje možnosti, jak posílit soudržnost českých mechanismů pro tvorbu zemědělské, obchodní a rozvojové politiky.