Přeskočit na obsah

Globalizace a rozvoj

Glopolis vydává publikaci Globalizace a rozvoj, která obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze dvou zemí regionu střední a východní Evropy, pojednávající o konceptu rozvoje, finanční krizi, zemědělském rozvoji a energetické soběstačnosti.

Ačkoli je škála témat široká, mají společný jmenovatel – obavy z následků hospodářské globalizace. Jednotlivé kapitoly ukazují vazby mezi rozvojem, hospodářstvím, životním prostředím a zemědělstvím. Publikace popisuje některé z procesů, které vedly k současné situaci, kdy svět ohrožuje několik problémů: potravinová krize, změna klimatu, závislost na fosilních palivech a hospodářská krize. Shrnuje také výsledky analýzy výše uvedených problémů, která tři roky probíhala v rámci společného projektu organizací Glopolis a Védegylet.

Publikace "Globalizace a rozvoj" soubor ke stažení.

Přílohy