Přeskočit na obsah

20 let Glopolis: Vedení se mění, poslání zůstává

14. 06. 2024

V úterý 4. 6. 2024 zorganizoval Glopolis Fórum neziskového sektoru a partnerů. Na nabité odpoledne plné inspirativních vystupujících navázala večerní oslava 20. výročí organizace.

 

Fórum neziskového sektoru a partnerů: nakročeno ke spolupráci

13. 06. 2024

U příležitosti 20. výročí vstupu do EU jsme pořádali Fórum neziskového sektoru a partnerů. Sešlo se na něm více než 100 zástupců a zástupkyň neziskového sektoru, byznysu a státní správy.

 

Nabušený dvojden workshopů v Bratislavě pro jednotlivé neziskové organizace i jejich sítě

13. 06. 2024

Program Stronger Roots je ve své polovině a při té příležitosti jsme spolu s partnery 5. a 6. června v Bratislavě uspořádali setkání všech stávajících grantistů. Co bylo jeho obsahem?

Spolupráce nezisku s veřejným sektorem v oblasti EU fondů se díky dvěma startujícím projektům zlepší

12. 06. 2024

Ve čtvrtek 6.6. odpoledne jsme společně se sekretariátem Rady vlády pro NNO uspořádali Zahajovací setkání dvou partnerských projektů podpořených Operačním programem Technická pomoc (OPTP).

Jaký je dopad programu STRONGER ROOTS v jeho polovině?

3. 06. 2024

Pod taktovkou naší evaluátorky proběhly fokusní skupiny, v nichž grantisté zhodnotili prozatímní přínos druhého běhu programu. Jaká jsou nejzajímavější zjištění?

Občanská práva v EU ubývají, uvádí nová zpráva Evropského fóra pro občanskou společnost

24. 05. 2024

Podíleli jsme se na přípravě zprávy Evropského fóra občanské společnosti (European Civic Forum). Fórum propojuje téměř 100 sdružení a nevládních organizací z 30 evropských zemí a jeho zpráva se věnuje stavu občanské společnosti v 15 z nich. Za Glopolis a organizace sítě NeoN jsme poskytli podklady pro kapitolu o České republice.

Spouštíme projekt PROSECO

24. 05. 2024

V dubnu roku 2024 jsme zahájili evropský projekt PROSECO, který vychází z  potřeby chránit a podporovat hodnoty a práva evropské společnosti. Naším cílem je ve spolupráci s partnery posílit občanské organizace a podmínky pro jejich fungování v České republice, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.

Vychází zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru

29. 04. 2024

Již dva roky Glopolis spolu s organizacemi v síti NeoN sleduje naplňování vládní Strategie spolupráce veřejné správy s neziskovými organizacemi 2021–2030. Nyní je shrnuje v první zprávě Lepší participací ke kvalitnější spolupráci s podtitulem Hodnotící zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru v ČR za 2022 - 2023.

Představujeme grantisty programu Stronger Roots a jejich projekty: 3. Klimatická koalícia

17. 04. 2024

Postupně vám představujeme 16 grantistů/sítí neziskových organizací z programu Stronger Roots, včetně jejich projektů. Jako třetí je na řadě slovenská Klimatická koalícia. Co je smyslem a účelem Koalície a proč je její projekt důležitý?

Proběhl workshop na téma zapojování členů sítí a budování spolupráce s institucemi veřejné správy

2. 04. 2024

Ve dnech 21-22.3. jsme uspořádali workshop pro naše grantisty z programu Stronger Roots. O čem workshop byl a jaké jsou z něj výstupy?