Přeskočit na obsah

Kapesní průvodce krizí

Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.

O finanční a ekonomické krizi se až na výjimky nehovoří jako o problému chudých zemí. Do jisté míry to dává smysl. Krize vznikla na finančních trzích a ty v rozvojových zemích, kde lidé často nemají prostředky ani na pokrytí základních potřeb, nehrají tak velkou roli. Krize na finančních trzích sice začala, ale rozhodně na nich neskončila. Velmi záhy se přelila do reálné ekonomiky. Bez ohledu na to, na kterém kontinentu původně vypukla, vysušila investice, zpomalila obchod, připravila lidi o práci a některé uvrhla pod hranici chudoby.

Publikace "Kapesní průvodce krizí ke stažení" soubor

Přílohy