Přeskočit na obsah

Financování klimatických změn

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Hlavním cílem nové dohody je zajistit snižování produkce skleníkových plynů a nastavit adaptační opatření na již nevyhnutelné dopady klimatických změn.

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis vydává při této příležitosti publikaci "Financování klimatických změn – současný stav a budoucí vyhlídky pro rozvojové země",jejímž cílem je představit a zhodnotit problematiku mezinárodníhofinancování boje s klimatickými změnami s ohledem na situaci vrozvojových zemích.

Publikace přináší přehled existujících finančních mechanismů apředstavuje oficiální odhady nákladů na adaptační opatření, snižováníemisí skleníkových plynů a zavádění nových technologií. Text nabízí ipodněty a doporučení pro novou podobu financování klimatických změn, okterých by se mělo jednat právě v Kodani.

Stáhněte si publikaci "Financování klimatických změn – současný stav a budoucí vyhlídky pro rozvojové země" soubor.

Přílohy