Přeskočit na obsah

Rozvojová pomoc nestačí

Glopolis vydává publikaci Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, která  se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o "alternativách", jež nejvíce hýbou rozvojovou politikou.

Koncepce, jež jsou zásadní pro naši práci v rozvojové politice, se tu a tam stávají samozřejmým žargonem. Publikace se proto snaží vybrané koncepce znovu vysvětlit a kriticky zkoumat na pozadí starší i novější kritiky globálního hospodářství, ale i v perspektivě organizací občanské společnosti z nových členských států EU. Záměrem publikace je přispět k reflexi současných světových krizí, jejich vzájemné provázanosti a k přehodnocení tradičních a jednostranných způsobů vnímání rozvoje.

Publikace "Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě ke stažení" soubor

Přílohy