Přeskočit na obsah

Podkladový materiál k debatě "Alternativní investiční fondy"

9. 06. 2014

Glopolis vydává podkladový materiál k debatě o alternativních investičních fondech.

Leták Palmový olej - problémy a řešení

Glopolis vydává leták a pohlednici o certifikovaném palmovém oleji.

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace

29. 04. 2014

Glopolis vydává studii, jejímž cílem je zhodnotit hlavní makroekonomické efekty přistoupení České republiky k Evropské unii.

Publikace Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti.

Glopolis vydává novou publikaci o certifikovaném palmovém oleji "Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti".

Studie Ztracené sklizně

Glopolis vydává novou studii Ztracené sklizně: plýtvání a potravinová bezpečnost. 

Studie Dvě strany jedné mince

Glopolis vydává novou studii Dvě strany jedné mince: zemědělství a potravinová bezpečnost v Bolívii. 

Studie Ukradená revoluce

Glopolis vydává novou studii Ukradená revoluce - jak měla rostoucí spotřeba masa pomoci drobným zemědělcům.

Brožura Jak naše talíře otáčí světem

Glopolis vydává brožuru "Jak naše talíře otáčí světem", která ukazuje spojitost mezi našim jídlem a děním ve světě.

Cesta k celistvosti a sebe-vědomé Česko: Příležitosti nejen pro ekologické a rozvojové organizace po roce 2015

1. 04. 2014

Glopolis vydává studii, která se zabývá výzvami a příležitostmi nového rámce globálního rozvoje po roce 2015 z pohledu českých rozvojových a ekologických neziskových organizacích.

Podkladový materiál pro debatu Penzijní reforma: cesta tam a zase zpátky?

27. 02. 2014

Glopolis vydává podkladový materiál pro debatu "Penzijní reforma: cesta tam a zase zpátky?