Přeskočit na obsah

Financování pro rozvoj - Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.

Text se snaží sumarizovat otázky, které byly doposud uvedeny na pořad jednání, i to, jak budou zapadat do programu dalších předběžných schůzek a konference Financování pro rozvoj, která se uskuteční v červenci v Addis Abebě. V přípravném procesu vznáší mnoho aktérů mnohé návrhy, nicméně ty nejkonkrétnější v současné době pocházejí od nevládních organizací, zatímco aktéři typu OECD, Světové banky a EU jsou ve svém přístupu a formulacích ohledně Financování pro rozvoj obecnější.

Tento materiál se tudíž v rámci problematiky Financování pro rozvoj soustředí z hlediska navrhovaných politik především na nevládní organizace, bude se však rovněž snažit upozorňovat na případy, kdy jdou tyto politiky jasně proti agendě větších aktérů jednání.

Pracovní materiál "Financování pro rozvoj - Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?" soubor ke stažení

Přílohy