Přeskočit na obsah

Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti

Glopolis vydává Společnou pozici platformy Concord o potravinové bezpečnosti.

"Společná pozice platformy CONCORD o potravinové bezpečnosti" soubor

Hladovění v dnešním světě není důsledkem nedostatku ale nespravedlnosti. Ve světě dostatku, kde se vyprodukuje více než dost potravin na to, aby se uživili všichni, je strašné zjistit, že 842 milionů osob2 i nadále žije v situaci neustálého hladu a podvýživy. Tento stav je příčinou téměř poloviny úmrtí dětí do pěti let věku. V našem globalizovaném světě existuje dvojí potravinový systém. Na jedné straně zde máme průmyslovou produkci, zpracování a mezinárodní obchod s komoditami pod nadvládou několika velkých společností. Na straně druhé pak potravinový systém, který i nadále poskytuje obživu většině obyvatel Země3 prostřednictvím bezpočtu drobných, lokálních forem produkce a obchodu.

Průmyslový potravinový systém vytváří sice obrovské zisky, ale nedokáže poskytnout lidem dostatek zdravých potravin. Hladovění, tedy situace, kdy lidé nemají dostatek potravin, tak existuje vedle
rostoucího problému nadměrné spotřeby a obezity, ale také podvýživy, kdy lidé sice mají potraviny, jejich kvalita je však nízká a obsah základních živin nutných ke zdravému životu je v nich nedostatečný. Dopady průmyslového
systému na planetu jsou tak zásadní, že ohrožují budoucí schopnost obživy lidstva. Z dlouhých dodavatelských řetězců se vytratila odpovědnost a způsob distribuce potravin má za následek plýtvání potravinami.

Lokální drobné systémy obstarávání potravin jsou často vytlačovány na okraj a označovány za zastaralé. Tato situace se může stát proroctvím, které se opravdu naplní, neboť tyto systémy jsou ze strany politik, výzkumu a investic zanedbávány. Skutečnost je však taková, že tyto systémy nejen že tvoří základ světových dodávek potravin, ale skrývají v sobě rovněž potenciál k vymýcení hladu, obnově životního prostředí a posilování sociální spravedlnosti.

Genderová nerovnost, chudoba a vyloučení, stejně jako nerovný přístup k moci stávající potravinový systém narušují. Chceme-li se alespoň pokusit změnit situaci k lepšímu, musíme se s těmito formami nespravedlnosti vypořádat.

Platforma CONCORD se snaží řešit problém nespravedlnosti a budovat svět s udržitelným celosvětovým systémem obstarávání potravin. K tomuto cíli se snaží dospět prostřednictvím prosazování změn v politikách EU, jejích programech a stanoviscích. Je nám přitom jasné, že jde pouze o jeden článek celého řetězce akcí, které je na celém světě třeba podniknout. Jako sdružení nevládních organizací jsme přesvědčeni o zásadním významu udržování solidarity s různými hnutími osob nejvíce zasažených problémem hladu, k nimž patří také sítě sdružující potlačované drobné zemědělské systémy potřebné k nasycení většiny obyvatel světa. To od nás vyžaduje podpořit jejich nároky na právo účastnit se rozhodovacího procesu na všech jeho úrovních a solidárně s nimi spolupracovat při přesvědčovací činnosti. Zajistit, aby nevládní organizace přijaly jejich stanoviska a podporovaly je, místo aby si vytvářely stanoviska vlastní a nechtěně tak podkopávaly jejich nároky.

Přílohy