Přeskočit na obsah

Zpráva Skryté zisky

Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí.

Zpráva, na které se podíleli experti z nevládních organizací z 15 zemí EU, nabízí přehled závazků jednotlivých zemí a kroky, které jejich vlády podnikají proti obcházení daňové povinnosti a pro zvyšování finanční transparentnosti. Letos poprvé srovnává jednotlivé země v oblasti daňových smluv, postupu proti anonymním vlastníkům firem, podpory větší finanční transparentnosti nadnárodních společností a podpory zapojení rozvojových zemí do rozhodování o globálních daňových pravidlech.

Česká verze zprávy obsahuje globální kapitolu, která shrnuje současný stav jednání o reformě daňových pravidel na úrovni EU, v rámci OECD i na úrovni skupiny G20 a OSN, kapitolu o České republice, tabulku hodnotící postup vybraných zemí EU v klíčových oblastech a doporučení pro vlády členských států a instituce EU.

Přílohy