Přeskočit na obsah

Zpráva Aidwatch 2015

27. 11. 2015

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS ve spolupráci s organizacemi Rozvojovka, Ústav mezinárodních vztahů, Česko proti chudobě a Glopolis vydávají zprávu Aidwatch 2015, která přináší stručný přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.

Proč a jak vybírat férové daně

25. 11. 2015

Glopolis vydává příspěvek do publikace organizace Člověk v tísni k tématu férových daní.

Atlas uhlí

11. 11. 2015

Atlas uhlí mapuje historii i současnost paliva, které změnilo svět i klima.

50 odstínů daňových úniků

4. 11. 2015

Glopolis vydává českou verzi výroční zprávy, která se zaměřuje na daňové úniky. V pořadí již třetí díl zprávy zjišťuje, jaká je role EU v nespravedlivém globálním daňovém uspořádání a jak evropští lídři problém řeší.

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

3. 11. 2015

Glopolis představuje zprávu "Fifty Shades of Tax Dodging", jejíž vznik koordinoval Eurodad a na její přípravě se podílela řada evropských neziskových organizací.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR

24. 09. 2015

Glopolis vydává analýzu dopadů Agendy 2030 a následná doporučení pro státní správu ČR.

Financování pro rozvoj - Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

18. 06. 2015

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.

Sborník projektu Česko hledá budoucnost

22. 04. 2015

Glopolis vydává sborník projektu Česko hledá budoucnost; který má přispět k rozproudění české debaty o budoucnosti a směřování naší společnosti.

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost

16. 12. 2014

Glopolis vydává závěrečné shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti

Glopolis vydává Společnou pozici platformy Concord o potravinové bezpečnosti.