Přeskočit na obsah

Studie Zákon džungle

Glopolis vydává studii s názvem Zákon džungle, která se zabývá problematikou palmového oleje.

V každodenním životě se lze jen obtížně vyhnout použití palmového oleje. Tento rostlinný olej, vyráběný až v jihovýchodní Asii, se běžně používá v balených potravinách prodávaných v samoobsluhách. A když jej člověk nekonzumuje v potravinách, dostává se olej do domácností v podobě kosmetiky, šamponů či mýdel. Pokud používáte bionaftu, můžete palmový olej také tankovat do svého vozu.

Tato zpráva se zabývá odpovědností výroby palmového oleje v Malajsii a Indonésii, tedy zemích, které vyrábějí palmový olej dovážený do Finska. Z literatury vycházející podkladová část se věnuje ekologickým, sociálním a ekonomickým dopadům výroby palmového oleje. Zpráva se konkrétně zaměřuje na pracovní podmínky na palmových plantážích, kterým je v rámci mezinárodní diskuze věnována velmi malá pozornost.

Vlastní šetření organizace Finnwatch zahrnuje dotazníkový průzkum provedený korespondenčně mezi společnostmi a výzkum v terénu. Zkoumáme odpovědnost, kterou finské společnosti projevují při nákupech palmového oleje, a podmínky výroby palmového oleje na Malajském poloostrově. Šetření vychází z dotazníku zaslaného finským společnostem a z místních kontrol na plantážích IOI Group, která vyrábí palmový olej pro Neste Oil.

"Studie Zákon džungle" soubor ke stažení.

Překlad této studie byl možný díky projektu "Supply Cha!nge":http://supplychainge.org/the-project-eu/?L=eu (Změnte řetězce!), který je financovaný Evropskou unií.

Projekt SUPPLY CHA!NGE, který byl spuštěn v lednu 2015, sdružuje 29 organizací občanské společnosti z celé Evropy a partnery z globálního Jihu. Společně se snažíme najít řešení stále závažnějšího problému globálních dodavatelských řetězců privátních značek potravin v evropských supermarketech, jenž spočívá ve snižování jejich dopadu na životní prostředí a zlepšování pracovních podmínek v těchto řetězcích.

http://supplychainge.org

Přílohy