Přeskočit na obsah

Zpráva Aidwatch 2015

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS ve spolupráci s organizacemi Rozvojovka, Ústav mezinárodních vztahů, Česko proti chudobě a Glopolis vydávají zprávu Aidwatch 2015, která přináší stručný přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.

Česká republika společně s dalšími státy OSN letos v září schválila Cíle udržitelného rozvoje, platné do roku 2030. Opětovně se tak mimo jiné zavázala k tomu, že bude na oficiální rozvojovou pomoc vydávat 0,33 % hrubého národního důchodu (HND). Tento závazek měla původně naplnit do roku 2015. Podíl poskytovaných prostředků již několik let stagnuje na pouhých 0,11 % HND.

Dle zprávy Aidwatch 2015, kterou dnes zveřejňuje FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci spolu s partnery, je prostor pro navyšování zejména v oblasti dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce. Ta pro ČR představuje také příležitost pro uplatnění specifických zkušeností a pro pozitivní zviditelnění. Jak zpráva dále ukazuje, má ČR k dispozici kvalitní systém jak pro vedení jak zahraniční rozvojové spolupráce, tak poskytování humanitární pomoci.

Více informací v dokumentech ke stažení:

"Tisková zpráva ke zveřejnění Aidwatch 2015" soubor

"Shrnutí zprávy Aidwatch 2015" soubor

"Zpráva Aidwatch 2015" soubor

Přílohy