Přeskočit na obsah

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

V sídle OSN v New Yorku podepsaly 22. dubna 2016 zástupci 175 zemí novu klimatickou dohodu dojednanou v závěru loňského roku v Paříži. Jak ale nová dohoda ovlivní klimatickou a energetickou politiku České republiky? Na to alespoň částečně odpovídá leták Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku? vydaný Klimatickou koalicí.

Dohoda by měla vstoupit v platnost od roku 2020. V České republice ji musí v rámci ratifikace ještě schválit Parlament a podepsat prezident republiky. Cílem dohody je zastavit oteplování planety výrazně pod 2 °C, nejlépe na 1,5 °C oproti období před průmyslovou revolucí.

Jakou odpovědnost má Česko?

Součástí pařížské dohody je pokračující závazek rozvinutých států poskytovat finanční pomoc na snižování emisí a adaptační opatření v rozvojových státech. Hlavním nástrojem zůstává Zelený klimatický fond (GCF), ten by měl od roku 2020 rozdělovat nejméně 100 miliard amerických dolarů ročně.

Český příspěvek do tohoto fondu do roku 2018 představuje 110 milionů korun a dalších 40 milionů korun na přípravu projektů. V rámci veškeré klimatické pomoci dnes Česko přispívá částkou 170 milionů korun ročně.

Studie z časopisu Nature uvádí, že v půlce století můžou být na světě až stovky miliónů lidí vyhnaných z domovů kvůli změně klimatu. Z toho vyplývá, že význam rozvojové spolupráce bude narůstat. Přitom český příspěvek rozvojovým zemím již dnes nedostačuje. Pokud by měl být stejný, jako je aktuální český podíl na změně klimatu, dosahovala by suma přibližně 13 miliard korun ročně.

Infolist "Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?" soubor ke stažení

Přílohy