Přeskočit na obsah

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

Tento informační list shrnuje hlavní výsledky pařížského summitu o změně klimatu (COP21) a co budou znamenat pro Českou republiku.

Státy OSN se na prosincovém summitu v Paříži shodly, jak budou postupovat při snižování své závislosti na fosilních palivech: uhlí, ropě a zemním plynu. Nová globální dohoda, která nahradí Kjótský protokol, je průlomovým závazkem. Poprvé se Evropa i USA, Čína, Indie a všechny členské státy OSN dohodly na společném postupu proti přibývání skleníkových plynů v atmosféře – a potažmo proti globálním změnám podnebí. Neméně důležitou součástí dohody je i podpora adaptací na již nevyhnutelné změny a její financování.

Informační list "Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu" soubor ke stažení

Přílohy