Přeskočit na obsah

Positive Communication Navigator

29. 11. 2021

|

NeoN

The Positive Communication Navigator is intended for all non-governmental non-profit organizations that are looking for ways to gain the support of the general public.

Navigátor pozitivní komunikace

19. 07. 2021

|

NeoN

Navigátor pozitivní komunikace je určený všem nevládním neziskovým organizacím, které hledají způsoby, jak získat podporu širší veřejnosti. Vychází ze zkušeností i dat unikátního výzkumu veřejného mínění o tom, jak si stojí nevládní neziskové organizace u české veřejnosti.

Atlas půdy

1. 12. 2018

Zdálo by se, že je půda nevyčerpatelná. Kráčíme po ní, jsou jí plná pole, trávníky a louky. Žijeme na půdě a z půdy, ale jen zřídkakdy jí věnujeme pozornost. Když zasedneme k jídlu, kdo z nás pomyslí na půdu, v níž naše jídlo – alespoň jeho většina – vyrostlo?

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

24. 05. 2018

Co se stane se stabilitou elektrizační soustavy, když odstavíme uhelné elektrárny a zprovozníme významné množství obnovitelných zdrojů? Důkladné posouzení možností sítě je v zájmu postupné transformace energetiky. Organizace Glopolis, Frank Bold, CEE Bankwatch Network, Aliance pro energetickou soběstačnost a Hnutí DUHA proto zadaly posouzení dopadů ukončení provozu českých uhelných elektráren a rozvoje obnovitelných zdrojů k roku 2030 společnosti Energynautics, která se zabývá integrací obnovitelných zdrojů energie do přenosových sítí.

Mapování smluv o zamezení dvojího zdanění (DTT)

22. 02. 2018

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (DTTs) představují způsob, jak členské státy EU 28 mohou přímo ovlivnit schopnost rozvojových zemí vybírat daně. Na rozdíl od ostatních důležitých návrhů v oblasti daňových politik, jako například vytvoření mezivládního výboru pro daňové otázky nebo zavedení veřejného vykazování zpráv po jednotlivých zemích (tzv. public CBCR) na úrovni EU, které vyžadují koordinovaný postup většího počtu zemí, obsah daňových smluv je zcela v kompetenci národních politiků a úředníků. Obsah každé daňové smlouvy může být upraven přímo státy, které smlouvu uzavírají. Smlouva proto může být „šitá na míru“ jak rozvojové, tak rozvinuté zemi. 

Byznys, NNO a pracovní migrace

14. 12. 2017

Analýza mapuje prostor pro společný dialog a spolupráci aktérů z NNO a byznysu v tématu pracovní migrace. Nabízí náměty na projekty na organizační a místní úrovni, popisuje oblasti spolupráce s přesahem do tvorby veřejných politik a poukazuje na širší, strategické výzvy, které se na pozadí (nejen) migrace rozehrávají.

Tax Games: Race to the Bottom

8. 12. 2017

Zpráva analyzuje daňové režimy v 17 členských státech EU a Norsku z hlediska toho, nakolik umožňují velkým mezinárodním společnostem účelově přesouvat zisky do daňových rájů. 

Taxes and the Czech 2017 Election

26. 10. 2017

„Glopolis analysis of how the major Czech political parties reflect on tax agenda and what the election results could mean for EU tax proposals in the Czech Parliament.“

Když klima není prima

22. 10. 2017

Společná publikace rozvojových a ekologických organizací, na níž se Glopolis podílel, popisuje, co musí Česká republika udělat, aby na změny klimatu připravila nejen sebe, ale také pomohla s přípravou chudých rozvojových zemí, které budou zasaženy ještě více než Evropa.

Analýza Daně a volby 2017

11. 10. 2017

V souvislosti s blížícími se parlamentními volbami Glopolis v nové analýze zkoumá, jak chtějí politické strany bojovat s daňovými úniky.