Přeskočit na obsah

Klíčové společenské trendy, výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v zemích Visegrádu

Ve studii Key Societal Trends, Challenges and Opportunities for the Civil Society in Visegrad Region jsme zkoumali klíčové faktory ovlivňující fungování neziskových organizací a výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. 

Měření udržitelnosti: jak poznat ESG investici a udržitelnou firmu?

24. 06. 2022

|

Proměna podnikání

Zápis z kulatého stolu pořádaného v rámci společného projektu RSJ a Glopolis, jehož hosté se zaměřili na téma měření a vyhodnocování ESG.

Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU 2022

České neziskové organizace v neformální síti sítí NeoN při příležitosti českého předsednictví v Radě EU spojily své síly a vydaly společný dokument zveřejněný na stránkách Úřadu Vlády, v němž nabízejí své znalosti a zkušenosti.

Outerperformance ESG: revoluce v investování, marketingový trik anebo rozumná strategie?

27. 05. 2022

|

Proměna podnikání

Zápis z kulatého stolu pořádaného v rámci společného projektu RSJ a Glopolis, jehož hosté se zaměřili na téma měření udržitelnosti. 

CSO Networks Engaging Divergent Stakeholders and Interconnecting Fragmented Societies

This publication is an effort to introduce Glopolis’ own concept of Transversal Collaboration to a wider audience of leaders, strategists, communication officers and donors interested in practical networking methods as a possible gradual and systemic response of civil society organizations (CSOs) to such cultural challenges in the region and beyond.

Příručka Jak spolupracovat s odlišnými partnery

Každá nevládní nezisková organizace, která usiluje o určitou systémovou změnu ve společnosti, si dříve či později uvědomí, že potřebuje začít víc mluvit nebo dokonce spolupracovat s lidmi z jiného sektoru nebo prostředí. Proto jsme vydali příručku, který poskytuje teoretický i praktický pohled na zapojování odlišných aktérů směřující ke spolupráci. Nabízí tipy a doporučení i příklady z praxe.

Udržitelnost a odpovědnost byznysu na pozadí války na Ukrajině: Jak do ESG integrovat geopolitická rizika?

5. 04. 2022

|

Proměna podnikání

Zápis z kulatého stolu společného projektu Glopolis a RSJ, jehož cílem bylo zmapovat klíčové výzvy a identifikovat nové trendy, které válka na Ukrajině vnáší do pohledu na firemní udržitelnost.

Reakce European Civic Forum na konzultaci zainteresovaných stran Evropské komise o právním státu v Evropské unii v roce 2022 - Česká republika

Evropské občanské fórum (ECF) se v roce 2022 zúčastnilo konzultace Evropské komise o stavu právního státu v Evropské unii. Odpověď ECF na konzultaci sestává z analýzy horizontálního vývoje a také z příspěvků jednotlivých zemí. Příspěvek pro Českou republiku zpracoval Glopolis, který působí jako páteřní organizace NeoN (Network of Networks) za přispění Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a informačního portálu nevládních organizací Svět neziskovek.

Současné makrotrendy a jejich vztah k udržitelnému podnikání: do jaké míry se transformace ekonomiky propisuje do byznys strategií?

6. 12. 2021

|

Proměna podnikání

Zápis z kulatého stolu pořádaného v rámci společného projektu RSJ a Glopolis, který měl za cíl z množství globálních mega-, meta- či makrotrendů vybrat a prodiskutovat ty nejvíce relevantní pro ESG.

Navigátor pozitivní komunikace

Navigátor pozitivní komunikace je určený všem nevládním neziskovým organizacím, které hledají způsoby, jak získat podporu širší veřejnosti. Vychází ze zkušeností i dat unikátního výzkumu veřejného mínění o tom, jak si stojí nevládní neziskové organizace u české veřejnosti.