Přeskočit na obsah

Klíčové společenské trendy, výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v zemích Visegrádu

Ve studii Key Societal Trends, Challenges and Opportunities for the Civil Society in Visegrad Region jsme zkoumali klíčové faktory ovlivňující fungování neziskových organizací a výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. 

Jitka Hausenblasová

Programová manažerka (Stronger Roots), kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Přílohy