Přeskočit na obsah

Zlepšujeme prostředí pro neziskový sektor

V programu ProCivic pracujeme na lepším prostředí a podmínkách pro neziskový sektor a občanskou společnost. Spadají pod něj projekty PART, PROSECO a činnost nezávislé sítě Neon, kterou koordinujeme.

Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

ProCivic

V rámci programu ProCivic podporujeme partnerství sítí nevládních organizací, zasazujeme se o příznivé prostředí pro neziskový sektor a posilujeme demokratické principy prostřednictvím:

• Koordinace mezioborové sítě NeoN

• Podpory participace a financování neziskového sektoru

• Hlídání občanského prostoru a právního státu

Program jsme v roce 2023 ustavili, aby zastřešoval naši koordinační podporu pro kolektivní úsilí sítí v NeoN a zároveň dával prostor pro aktivity, které Glopolis začal více rozvíjet či prohlubovat nad rámec fungování NeoN. NeoN se přitom stává silnější a samostatnější entitou, ke které se vztahuje stále více organizací i partnerů ze státní správy.

Koordinace sítě NeoN

Pro NeoN zajišťujeme pravidelné koordinační schůzky a procesní řízení, strategické plánování a vyhodnocování výsledků, budujeme kapacity, vč. financování a lidských zdrojů. Koordinujeme společný postup a jednání na úrovni státní správy u vybraných priorit. Spolu se sítěmi a organizacemi NeoN podporujeme konkrétní návrhy a agendy, které vzejdou z diskusí v NeoN, a naopak z jednání se státní správou přinášíme témata zpět do NeoN k diskusi a vyjasnění společných kroků. Více na samostatném webu neon-cooperation.org >>

Podpora participace a financování neziskového sektoru

Zasazujeme se o větší míru a efektivnější zapojování neziskového sektoru do veřejného rozhodování a o posílení role nevládních střech a sítí - zejména prostřednictvím našeho působení v Radě vlády pro NNO (RVNNO), jejím Výboru pro EU, Výboru Národního plánu obnovy (NPO) a v jeho Podvýboru pro transparentnost a zapojování občanské společnosti. Rozvíjíme spolupráci se zmocněnkyní pro lidská práva a Úřadem vlády.

Hlídání občanského prostoru a právního státu

Sledujeme podmínky pro neziskový sektor, zapojujeme se do procesů hodnocení občanského prostoru a právního státu na české a evropské úrovni, jednáme s Evropskou komisí o podpoře národního dialogu k právnímu státu, podporujeme společné aktivity s evropskými sítěmi nevládních organizací

Jana Miléřová

Ředitelka, vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

Zbyněk Machát

Projektový manažer

machat@glopolis.org

Jakub Varvařovský

Koordinátor sítě NeoN

varvarovsky@glopolis.org

Pavlína Müllerová

Projektová manažerka

mullerova@glopolis.org