Články:

29.10.2016

Finance pro menší firmy

Deset let od propuknutí nejvážnější a nejničivější hospodářské krize od roku 1929 se svět pomalu vzpamatovává z jejich dopadů. Řada světových ekonomik se navrátila k růstové trajektorii, pokračuje však růst…
20.12.2016

Transparentní daně (projekt ukončen v květnu 2017)

Mezinárodní daňový systém obsahuje celou řadu mezer. Kvůli erozi základu korporátní daně a přesouvání zisků nadnárodních firem ročně ztrácí státy stovky miliard dolarů. Doplácejí na to jak bohaté, tak i…
29.11.2016

Odpovědná spotřeba a produkce potravin (program ukončen v červnu 2019)

V roce 2050 bude muset naše planeta uživit přibližně 9 miliard lidí. Už nyní jeden z deseti lidí na světě hladoví. Ne proto, že by nebylo dost potravin. Vlastně se…
18.12.2016

Nerovnosti

Hladovění v dnešním světě není důsledkem nedostatku ale nespravedlnosti. Ve světě dostatku, kde se vyprodukuje více než dost potravin na to, aby se uživili všichni, je strašné zjistit, že 842…
18.12.2016

Lokální trhy

Máme-li omezit problém hladu a chudoby, je třeba budovat možnosti obživy a vytvářet a podporovat pracovní místa tam, kde lidé žijí, přičemž adekvátní výživné potraviny musí být dostupné lokálně. Priorita…
16.12.2016

Odpovědná spotřeba

Když byli naši rodiče nebo prarodiče malí, jejich jídelníček vypadal odlišně od toho našeho. Dnes můžeme v jakoukoliv roční dobu získat v supermarketu téměř cokoliv. Používáme různé potraviny a přísady…
16.12.2016

Produkce potravin

Současný intenzivní způsob produkce potravin založený na ekonomickém růstu, maximalizaci zisků a pěstování standardizovaných plodin na obrovských plochách není do budoucna udržitelný. Takový způsob hospodaření vyžaduje stále více vnějších vstupů,…
16.12.2016

Palmový olej

Mizející pralesy a nárůst velkoplantážních monokultur. Příčina jediná. Lukrativní byznys s nejpopulárnějším rostlinným olejem na svět - palmovým olejem. Negativně je ovlivněno životní prostředí a klima.
1.12.2016

Plýtvání potravinami

Potraviny jsou vzácností, která stojí velké množství zdrojů. Můžeme si dovolit jich jednu třetinu vyhazovat?
29.11.2016

Životní prostředí a energetika

Jak můžeme pečovat o vodu a půdu, která také živí naši ekonomiku? Rozhýbat inovace, jež zajistí čistý vzduch? Snížit rizika pro české firmy nebo náklady na suroviny?