Finance pro menší firmy

Deset let od propuknutí nejvážnější a nejničivější hospodářské krize od roku 1929 se svět pomalu vzpamatovává z jejich dopadů. Řada světových ekonomik se navrátila k růstové trajektorii, pokračuje však růst extrémních nerovností ve světě.

Tax Games: Race to the Bottom

Tax Games: Race to the Bottom Zpráva Tax Games: Race to the Bottom analyzuje daňové režimy v 17 členských státech EU a Norsku z hlediska toho, nakolik umožňují velkým mezinárodním společnostem účelově přesouvat zisky do daňových…
seznam novinek "Finance pro menší firmy" →

Odpovědná spotřeba a produkce potravin (program ukončen v červnu 2019)

V roce 2050 bude muset naše planeta uživit přibližně 9 miliard lidí. Současný globální potravinový systém nadužívá přírodní zdroje a přitom způsobuje společenskou nerovnost. Jak to můžeme změnit?

Vydali jsme nový Atlas půdy. Ke stažení zde!

Vydali jsme nový Atlas půdy. Ke stažení zde! Zdálo by se, že je půda nevyčerpatelná. Kráčíme po ní, jsou jí plná pole, trávníky a louky. Žijeme na půdě a z půdy, ale jen zřídkakdy jí věnujeme pozornost. Když…
seznam novinek "Odpovědná spotřeba a produkce potravin (program ukončen v červnu 2019)" →

Životní prostředí a energetika

Jak můžeme pečovat o vodu a půdu, která také živí naši ekonomiku? Rozhýbat inovace, jež zajistí čistý vzduch? Připravit města na měnící se podnebí? Snížit rizika pro české firmy nebo náklady na suroviny?

Klimatická konference COP24 v Katovicích: pravidla jsou připravena, nejasnosti ohledně dalšího snižování emisí zůstávají

V polských Katovicích skončil po dvou týdnech jednání summit OSN o změně klimatu. Výsledkem je návrh relativně účinných, byť neúplných pravidel pro naplňování Pařížské dohody, ale velmi nejasný příslib rychlejšího…
seznam novinek "Životní prostředí a energetika" →

Vize iniciativy Měj se k světu

V roce 2016 se iniciativa Měj se k světu shodla na společné vizi, která tvoří základní hodnotový rámec iniciativy. Vize poukazuje na to co mají organizace z různých oborů společné…
seznam novinek "Spolupráce v neziskovém sektoru" →

Migrace (program ukončen v prosinci 2017)

Jak můžeme přispět k tomu, aby Česká republika k migraci přistupovala konstruktivně, vyváženě, s dlouhodobým záměrem a přitom realisticky? V Glopolis zkoumáme dopady současného českého přístupu k migraci - uvnitř ČR i za jejími hranicemi. Hledáme způsoby, jak posilovat odolnost české společnosti tváří v tvář vnějším tlakům - včetně výzev, které přináší migrace.

Hledáme nejlepší blogy, které se zabývají plýtváním potravinami!

Zveme všechny blogery ze střední Evropy: pošlete do soutěže svůj anglický nebo český článek zabývající se tematikou potravinového plýtvání! Přihlašování probíhá do 30.10 na webu www.reducefoodwasteaward.eu. Během listopadu 2017 proběhne…
seznam novinek "Události" →

Nabídky

16.7.2016

Call for Papers: Rozvoj a demokracie

Call for Papers: Rozvoj a demokracie Nadace Pontis vyhlašuje soutěž o příspěvky o vztahu rozvojové tematiky a demokracie. Vážou se k mezinárodní konferenci, která proběhne 27. října v Bratislavě pod názvem International Conference Development and Democracy (Sustainable…
29.4.2016

Výběrové řízení: Intenzivní kurz investigativní žurnalistiky v oblasti daní

Glopolis spolupořádá výběrové řízení na novináře, kteří se v červnu 2016 zúčastní třídenního mezinárodního kurzu investigativní žurnalistiky zaměřeného na daně.
16.3.2016

Jak reagují státy Visegrádu na rusko-ukrajinský konflikt?

Vychází nová kniha o reakcích Visegrádské čtyřky na rusko-ukrajinský konflikt. Vznikla z podnětu nadace Heinrich Böll-Stiftung v Praze a Varšavě. Autoři knihy s kolegy s dalších zemí Visegrádu představí ve…

Publikace

Atlas půdy

12.7.2020
Atlas půdy A přitom právě to je důležité. Půda slouží k výrobě potravin. Z půdy si rostliny berou živiny a vodu. Tyto živiny jsou přítomny v každé…

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

12.7.2020
Aktuální evropský trend odklonu od uhelné energetiky a rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů vyvolává otázku, zda náhrada uhelných elektráren zdroji, jejichž produkce je závislá na počasí,…

Byznys, NNO a pracovní migrace

12.7.2020
V posledních letech se největší zájem o konkrétní spolupráci mezi firmami a nevládními neziskovými organizacemi (NNO) objevil v době vrcholící tzv. uprchlické krize, pak ale postupně…