Přeskočit na obsah

Fórum neziskového sektoru a partnerů

Úspěchy a výzvy pro spolupráci 20 let od vstupu do EU

symbolicky před volbami do Evropského parlamentu

U příležitosti 20. výročí vstupu ČR do EU zorganizoval Glopolis setkání lídrů a lídryň nevládek s partnery z byznysu a veřejné správy. Cílem Fora bylo bilancovat úspěchy i problémy neziskového sektoru, zhodnotit, co dala EU českému nezisku a jaká je naopak jeho evropská a mezinárodní stopa a nastínit výzvy pro bližší i vzdálenější budoucnost s důrazem na spolupráci s filantropy a spolupráci prostřednictvím sítí různých aktérů.

Dali jsme prostor k interpretaci vývoje a výzev z různých úhlů a identifikovali rozmanité společné úkoly pro efektivnější spolupráci do další dekády. Program sestával z kratších, živějších vstupů, vzájemné interakce vystupujících a všem účastníkům dal možnost vyzkoušet si inovativní nástroj pro hledání konsensu u debat, které lidi rozdělují. Užili jsme si nabitý a interaktivní odpolední program s inspirativními hosty a myšlenkami, na který navázala večerní oslava s dalšími hosty, tanečním vystoupením a symbolickým předáním vedení Glopolis.

Program

15.00 - 15.15 Přivítání účastníků, úvod (Petr Lebeda - ředitel, Glopolis; Martina Břeňová - ředitelka, OSF Praha; Šimon Pánek - ředitel, Člověk v tísni)


15.15 - 15.30 Úvodní inspirace

Ondřej Liška, ředitel pro Evropu, Nadace Porticus - Kým se musíme stát, abychom více, lépe spolupracovali v Česku, Evropě i globálně?


15:30 - 15:45 Představení DEMDIS.sk a vyzkoušení inovativní metodiky hledání konsensu u polarizujících otázek skrze online hlasování na tématu "Překážky spolupráce" (Michal Horský, ředitel)


15.45 - 16.25 Panelová diskuse č.1 - Jak se vyvíjela spolupráce nevládního sektoru na systémových změnách?

Celkové zhodnocení úspěchů a výzev občanské společnosti, spolupráce a síťování za posledních 20 let

Vystupující: Klára Šimáčková Laurenčíková (Zmocněnkyně vlády pro lidská práva), Josef Karlický (ředitel, Aliance pro moderní stát), Zdenka Almerová (finanční ředitelka, OSF Praha), Lucie Poláková (místopředsedkyně, Komunitní osvětové společenství, Cheb)

Moderuje: Robert Basch (vedoucí CSR, Livesport)


16:25 - 16:40 Přestávka na kávu


16.40 - 17.20 - Panelová diskuse č.2 - Co jsme přinesli my evropské, potažmo mezinárodní spolupráci?

Co přineslo sektoru členství v EU a jaká stopa naopak zůstává za českým nevládním sektorem v zahraničí

Vystupující: Eva Horelová (zástupkyně vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR), Jan Mrkvička (ředitel sekce, Člověk v tísni), Jana Matesová (konzultantka, býv. zástupkyně ČR ve Světové bance), Olga Shiroboková (akademická ředitelka, Ashoka, Vídeň)

Moderuje: Jana Miléřová (zástupkyně ředitele, Glopolis)


17:20 - 17:35 Interview Martina Ehla (hlavní analytik, Hospodářské noviny) s Liborem Winklerem (řídicí partner investiční skupiny RSJ, filantrop) na téma: Jak dostat do hry více filantropů? Co pro to potřebují filantropové/byznys a co pro to mohou dělat nevládní organizace?


17.35 - 18.15 - Panelová diskuse č.3 - Jak mohou filantropové a občanské sítě ve společnosti efektivněji stimulovat spolupráci a zajišťovat demokracii?

Výzvy a hlavní úkoly pro spolupráci ve společnosti do další dekády

Vystupující: Bára Stárek (výkonná ředitelka, Díky, že můžem), Martin Vohánka (CEO Eurowag, předseda správní rady, Nadace BLÍŽKSOBĚ), Petr Košťál (správní rada, Nadační fond Kladné nuly) a Ondřej Liška (ředtiel pro Evropu, Nadace Porticus)

Moderuje: Rado Pittner (spoluředitel, Ashoka v ČR a SK)


18:15 Vyhodnocení online hlasování na téma překážky spolupráce (Michal Horský, ředitel DEMDIS)


18:30 Ukončení Fóra


19:00 Oslava výročí - Petr Lebeda a hosté, večerní program


Výstupy a podklady:

Překážky efektivní spolupráce a jak na ně - výsledky online hlasování DEMDIS

Jsme Evropa - Společné prohlášení organizací občanské společnosti ke 20. výročí vstupu ČR do EU (možnost připojit podpis)

Lepší participací ke kvalitnější spolupráci - hodnotící zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru v ČR 2022-2023

Ohlédnutí za 20 lety Glopolis - prezentace

Jubilejní výroční zpráva - 20 let + za rok 2023

Děkujeme partnerům akce:

Martin Hudeček, Peter Foglar, Libor Winkler

​​​​​

Petr Lebeda

Ředitel do 1. 7. 2024 (statutární zástupce)

lebeda@glopolis.org

Jana Miléřová

Ředitelka, vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

Jitka Hausenblasová

Zástupkyně ředitelky, vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Marek Trošok

Finanční manažer

trosok@glopolis.org

Ingrid Dečmanová

Komunikační koordinátorka

decmanova@glopolis.org

Petr Bartoň

Koordinátor vzdělávání a komunikace (Stronger Roots)

barton@glopolis.org

Zbyněk Machát

Projektový manažer

machat@glopolis.org

Jakub Varvařovský

Koordinátor sítě NeoN

varvarovsky@glopolis.org

Pavlína Müllerová

Projektová manažerka

mullerova@glopolis.org