Přeskočit na obsah

O glopolis

Po dekádě aktivit reagujících na globální chudobu, změny klimatu, rizika spojená s potravinami a migrací či daňové úniky, jsme silný důvod širších problémů začali spatřovat v tom, že spolu různé bubliny (nejen v české společnosti) málo mluví a pracují. Od obhajoby partikulárních pohledů v kampaních, školách a politice jsme proto přešli k propojování - porozumění kritickým výzvám v širších souvislostech, poctivějšímu dialogu, budování dobrých vztahů, respektu a důvěry mezi odlišnými pohledy, hledání společných jmenovatelů a koordinaci praktické spolupráce mezi rozličnými skupinami občanských organizací, ale také investory, úředníky či farmáři, na výzvách, které všechny tyto skupiny přesahují. Věříme, že taková průřezová spolupráce vede k odolnější polis - modelu společnosti nejen vnitřně soudržnějšímu, ale také odpovědnějšímu navenek.

Síť bublin s přemýšlející lidmi

Od roku 2004 jsme analyzovali globální výzvy a zasazovali se o jejich konstruktivní řešení. Podporovali jsme obchodní a rozvojovou politiku, která umožňuje růst i chudým komunitám na druhé straně světa, s nimiž jsme propojeni. Upozorňovali jsme na dopady klimatické změny v Africe i na jižní Moravě. Rozšiřovali jsme povědomí o zodpovědné výrobě a spotřebě potravin. Zkoumali jsme, proč se Česko uzavírá migraci z odlišných kultur. Prosazovali jsme zákony, které by omezily daňové úniky.

Naším cílem bylo (a stále je) spoluvytvářet globální komunitu založenou na vzájemném respektu, spolupráci a demokratických principech - globální polis. Postupně jsme zjišťovali, že mohutný důvod, proč se nedaří řešit velké (nejen globální) výzvy, spočívá v tom, že spolu málo mluvíme, málo si věříme a nechce se nám překračovat propasti mezi různými “bublinami”. V proměnlivém světě to živí strach, nejistotu či nevraživost. Chybí nám pozitivní vize a příležitosti pro společné kroky, které by odrážely naše hlubší aspirace.

Proto jsme v posledních letech opustili tradiční postupy neziskových organizací, jako jsou přesvědčování veřejnosti (kampaně), dětí a mládeže (vzdělávání) nebo přesvědčování politiků a političek (lobbing) o důležitosti partikulárních pohledů a řešení. Snažíme se místo toho naší polis více propojovat na základě společného hledání odpovědí na problémy, které nás přesahují (jako jsou oklešťování právního státu, prostoru pro organizace aktivních občanů či špatné hospodaření s půdou a krajinou).

Motivujeme různé názory k poctivějšímu dialogu, hledáme společné jmenovatele a podněcujeme praktickou spolupráci mezi různorodými skupinami, ať jde o skupiny občanské společnosti, skupiny farmářů nebo investorů. Stavíme na otevřenosti k odlišným názorům, budujeme vzájemnou důvěru a vztahy mezi lidmi i organizacemi. Tedy něco, o co se snažila již klasická řecká polis.
Naši práci zakládáme na porozumění problémům v širším kontextu (na expertize nikoliv úzce specializované, ale více mezioborové, průřezové a procesní), zprostředkování a moderování diskuzí (facilitaci), plánování, koordinaci a reflexi spolupráce a rozvoji metodologie a ekosystému pro takovou průřezovou spolupráci.

Věříme, že taková spolupráce vede k polis (skupinám, komunitám, společnosti) nejen vnitřně soudržnější, ale také odpovědnější navenek vůči ostatním skupinám, světu a přírodě. A nakonec k ucelenější, globální polis.