Přeskočit na obsah

Byznys, NNO a pracovní migrace

Analýza mapuje prostor pro společný dialog a spolupráci aktérů z NNO a byznysu v tématu pracovní migrace. Nabízí náměty na projekty na organizační a místní úrovni, popisuje oblasti spolupráce s přesahem do tvorby veřejných politik a poukazuje na širší, strategické výzvy, které se na pozadí (nejen) migrace rozehrávají.

V posledních letech se největší zájem o konkrétní spolupráci mezi firmami a nevládními neziskovými organizacemi (NNO) objevil v době vrcholící tzv. uprchlické krize, pak ale postupně utichl a pokračoval spíše v dílčí koordinaci advokační práce. Příklady užitečné spolupráce existují, ale jsou spíše sporadické a naráží na řadu praktických překážek – od nedostatečných kontaktů, chybějícího společného jazyka, až po vyostřenou náladu ve společnosti, která nenahrává otevřenému řešení společných problémů. Je možné dílčí spolupráci přetavit v dlouhodobější přístup, který by umožnil nalézání také širších (strategických) priorit a jejich společné, systematičtější prosazování?

Oba sektory se potkávají hlavně v zájmu překonat nedostatky současného přístupu k migraci postupným hledáním funkčních řešení reálně existujících problémů. Mezi migračními NNO i respondenty z podnikatelských platforem je navíc hmatatelná rostoucí ochota spolu komunikovat a společné požadavky sdělovat státu. V neposlední řadě mají podnikatelé i NNO každý trochu jiné silné stránky, o které se lze opřít při snaze o konkrétní a konstruktivní opatření. Nejobsáhlejší průnik záběru obou sektorů tvoří téma cizinců na pracovním trhu. Právě situace na českém trhu práce představuje snad největší potenciál pro změnu pracovních podmínek. Zvláště pracovní prostředí navíc umožňuje nejen přirozený způsob integrace cizinců, ale také otevírá prostor pro proměnu postojů české veřejnosti.

Tato analýza představuje náměty pro konkrétní spolupráci na organizační a místní úrovni, přičemž mnoho z nich odráží již probíhající spolupráci mezi zástupci byznysu a NNO. Řešení mnohých výzev souvisejících s pracovní migrací se však neobejde bez systémovějšího kroku – úpravy veřejných politik. Proto jsme v analýze zmapovali také oblasti možné spolupráce s přesahem do veřejných politik (společná definice koncepčních parametrů pracovní migrace; podpora dlouhodobé migrace a integrace celých rodin; revize investičních pobídek, pravidel pro exekuce; podpora dostupného bydlení, apod.). Rozhovory se zástupci obou sektorů ovšem odkryly také vazby na hlubší společné jmenovatele, které dlouhodobě oslabují schopnost nacházet efektivní řešení – resortismus a neprovázanost opatření státní správy, chybějící opora veřejných politik v dlouhodobé představě o rozvoji ČR i relevantních datech, projekcích, apod. Těmto dlouhodobým, strategickým výzvám se věnuje poslední kapitola.

Stáhněte si celou analýzu nebo jen shrnutí představující hlavní oblasti možné spolupráce.

Vznik této analytické zprávy byl realizován ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Názory a stanoviska vyjádřené v této publikaci jsou názory autorky a nevyjadřují názory Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze.

Přílohy