Přeskočit na obsah

Odolná občanská společnost

Jak rozvíjet českou a evropskou demokratickou tradici silné občanské společnosti? Propojujeme různorodé sítě aktivních občanů a občanek napříč tématy, lokalitami i světonázory a zasazujeme se o prostředí, ve kterém mohou dobře dýchat. 

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

V Česku vytváříme prostředí pro spolupráci mezi sítěmi aktivních občanů a občanek

Jak v rozdělené společnosti nejlépe obhájit prostor pro rozmanité občanské iniciativy, vládu práva a zodpovědnost vůči budoucím generacím?

Aktivní lidé se sdružují na obhajobu základních hodnot do obecně prospěšných - občanských organizací. Organizace usilující o podobné cíle (ekologické, lidskoprávní, vzdělávací apod.) se pak spojují do celých sítí (platforem, koalic apod.), které se o tyto cíle zasazují u veřejnosti, v médiích a politice či mezi podnikateli.

Posilujeme software (energii, vztahy a kompetence lidí) i hardware (procesy a mechanismy) takové přesahové spolupráce jak mezi těmito sítěmi, tak mezi občanskými iniciativami a dalšími skupinami ve společnosti. Liší se svými tématy, ale také styly práce, místy působení a často i názory na společné výzvy. Prohlubujeme jejich informovanost o sobě navzájem i o prostředí, v němž působí. Pomáháme koordinovat jejich vzájemnou pomoc i společný tlak na transparentní, férové a zodpovědné veřejné rozhodování.

Přesahovou spolupráci posilujeme i na regionální a evropské úrovni

Dokáží občanské organizace ve starých i nových členských zemích EU překročit svůj stín a zapojit do své činnosti skupiny s odlišnými názory a přístupy?

V Maďarsku, Česku a na Slovensku pomáháme prostřednictvím programu Silnější kořeny, silnější vazby (Stronger Roots) sítím občanských organizací překonávat propasti, které zejí mezi lidmi v různých částech těchto zemí, mezi generacemi, lidmi různých ideových, náboženských a politických orientací i mezi lidmi pracujícími pro stát, firmy či občanské organizace.

Síti Eurodad pomáháme zapojit nové organizace ze střední a východní Evropy s odlišnou zkušeností, přístupem a podmínkami do iniciativ na podporu rozvojových zemí. Díky novým členům zvyšuje evropská síť relevantnost svých analýz a doporučení pro politiky. Noví členové získávají přehled o konkrétních tématech, procesech a řešeních pro financování rozvojové spolupráce, spravedlivé zdanění či oddlužení, a tím posílují dopad na svou vládu či parlament.

Kateřina Vrbová

projektová asistentka

vrbova@glopolis.org

Petr Lebeda

ředitel, statutární zástupce

lebeda@glopolis.org

Jana Miléřová

zástupkyně ředitele, projektová manažerka

jmilerova@glopolis.org

Jitka Hausenblasová

projektová manažerka, safeguarding focal point

hausenblasova@glopolis.org

Síť propojených bublin

Projekty

NeoN

1. 01. 2019

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. V ČR však doposud chyběl prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO.

Stronger Roots

1. 05. 2019

Projekt pro posílení odolnosti a stability občanského sektoru v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Podporuje občanské organizace a iniciativy, aby vytvářely pevnější vztahy se svými příznivci, lidmi ve svém okolí i mezi sebou navzájem, a aby sbíraly příklady ze své praxe a sdílely je s jinými organizacemi a dárci.

Zobrazit všechny

Aktuality

Navigátor pozitivní komunikace

22. 07. 2021

|

NeoN

Glopolis právě vydává Navigátor pozitivní komunikace. Sdílí v něm inovativní a pozitivní zkušenosti z PR a komunikace nevládních neziskových organizací a přináší inspiraci těm, kteří se snaží řešit důležité společenské problémy a hledají pro svůj záměr podporu širší veřejnosti.

Newsletter č. 8/2021

30. 04. 2021

|

NeoN
  • Systémová změna exekucí se (zatím) nekoná
  • Doporučení pro školství
  • Národní plán obnovy opěd pod pokličkou?
Zobrazit všechny
Síť propojených bublin