Přeskočit na obsah

Odolná občanská společnost

Jak rozvíjet českou a evropskou demokratickou tradici silné občanské společnosti? Propojujeme různorodé sítě aktivních občanů napříč tématy, lokalitami i světonázory a zasazujeme se o prostředí, ve kterém mohou dobře dýchat. 

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

V Česku vytváříme infrastrukturu spolupráce mezi sítěmi aktivních občanů

Jak tváří v tvář populismu v rozdělené společnosti nejlépe obhájit prostor pro rozmanité občanské iniciativy, vládu práva a zodpovědnost vůči budoucím generacím?

Aktivní občané se sdružují na obhajobu základních hodnot do obecně prospěšných organizací. Organizace usilující o podobné cíle (ekologické, lidskoprávní, vzdělávací apod.) pak do celých sítí, které se o tyto cíle zasazují ve veřejnosti, médiích a politice.

Posilujeme kompetence, vztahy a mechanismy spolupráce mezi těmito (advokačními) sítěmi. Liší se svými tématy, ale také styly práce, místy působení a často i názory na společné výzvy. Prohlubujeme jejich informovanost o sobě navzájem i o prostředí, v němž působí. Pomáháme koordinovat jejich vzájemné sdílení a pomoc i společný tlak na transparentní, férové a zodpovědné veřejné rozhodování.

Průřezovou spolupráci posilujeme i na regionální a evropské úrovni

Dokáží neziskové organizace ve starých i nových členských zemích EU překročit svůj stín a zapojit do své činnosti skupiny s odlišnými názory a přístupy?

V Maďarsku, Česku a na Slovensku pomáháme sítím občanských organizací překonávat propasti, které zejí mezi jejich občany v různých částech těchto zemí, mezi generacemi, lidmi různých ideových, náboženských a politických orientací i mezi lidmi pracujícími pro stát, firmy či neziskové organizace.

Síti Eurodad pomáháme zapojit nové organizace ze střední a východní Evropy, s odlišnou zkušeností, přístupem a podmínkami, do iniciativ na podporu rozvojových zemí. Díky novým členům zvyšuje evropská síť relevantnost svých analýzy a doporučení pro politiky. Noví členové získávají přehled o konkrétních tématech, procesech a řešeních pro financování rozvojové spolupráce, spravedlivé zdanění či oddlužení, a tím posílují dopad na svou vládu či parlament.

Kateřina Vrbová

projektová asistentka

vrbova@glopolis.org

Petr Lebeda

ředitel, statutární zástupce

lebeda@glopolis.org

Síť propojených bublin

Projekty

Infrastruktura pro spolupráci napříč neziskovým sektorem (NeoN)

1. 01. 2019

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. Prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO však v ČR doposud chyběla.

Eurodad - Posilování a rozšiřování kompetencí a znalostí členů sítě Eurodad

1. 03. 2019

Projekt na posílení institucionální, provozní a reprezentativní kapacity sítě Eurodad, aby prováděla koordinované akce a obhajovala takové změny politik, které pomáhají zajistit demokraticky kontrolovaný, environmentálně udržitelný finanční a ekonomický systém, který usiluje o vymýcení chudoby a zajištění lidských práv pro všechny.

Zobrazit všechny
Síť propojených bublin