Přeskočit na obsah

Newsletter NeoN (18.03.-01.04.2021)

1. 04. 2021

Shrnutí hlavních událostí v prioritních oblastech sítě NeoN:

Doporučení k projednání národního plánu obnovy

25. 03. 2021

Tento dokument lze využít jako podklad pro apely na vládu nebo pro možné usnesení sněmovny. V případě Vašeho zájmu a možnosti zlepšit obsah a proces příprav NPO před odevzdáním Evropské komisi jsou Vám jednotlivé organizace a platformy k dispozici ke konzultacím v oblastech své expertizy.

Většina nevládních organizací má v Česku větší podporu, než to vypadá. Aktivních odpůrců je 12 %

29. 01. 2021

Vztah k organizacím občanské společnosti, označovaným jako nestátní neziskové organizace (NNO), je daleko plastičtější, než jak vyplývalo z dosavadních průzkumů[1]. Na tom, jak tuto část společnosti nazveme, přitom velmi záleží. Lidé tyto organizace hodnotí zejména podle činnosti, kterou se zabývají. Sympatie k zavedeným „značkám“ či ke skupinám organizací, jež poskytují sociální služby nebo humanitární pomoc, jsou pak až dvojnásobně vyšší než obecná sympatie k neziskovým organizacím. Postoje různých skupin obyvatel se navíc v průběhu času dramaticky mění. Vyplývá to ze společného průzkumu společností STEM, PAQ Research a Median.

Charta NeoN